Informatie voor de pleziervaart en Tool-lovers


Henk Bos

Info 20M nummer 80

Deze site is speciaal ontwikkeld voor de eigenaren van:
- pleziervaartuigen met een lengte van 20 meter of meer
- sleep- en duwboten die voor de pleziervaart worden gebruikt

In juli 2009 is de Binnenvaartwet van kracht geworden. Deze vervangt o.a. de Binnenschepenwet waarin vroeger de technische eisen en diploma’s voor schepen op de binnenwateren geregeld werden. Voor de beroepsvaart is er weinig veranderd, maar voor de pleziervaart heel veel. Daarnaast is het systeem van kleine en grote vaarbewijzen sterk gewijzigd.

Voor de doelgroep worden de veranderingen in de wetgeving, de uitwerkingen en de ontwikkelingen beschreven. Ook wordt er aandacht besteed aan de diverse technische installaties aan boord. Wat is veilig en wat niet? Zo kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Af en toe maken we een ambachtelijk of historisch georienteerde 'special'.


Janneke Bos

De Inland AIS wordt in het RPR gebied per 1 december 2014 verplicht aan boord van grote pleziervaartuigen, begin 2015 eveneens verplicht in het BPR gebied!

Scroll

De verkopen van grote pleziervaartuigen naar het buitenland is de laatste sterk toegenomen!
Zoals ieder ander maken wij ook fouten. Zodra deze gemeld zijn, worden ze verwerkt in het origineel en krijgt deze een versie nummer. Daarom is het niet handig en ook niet toegestaan de documenten op een andere website te zetten. Lees ook de header van de documenten.
Like everyone else we make mistakes. Once these have been reported they are processed in the original and given a version number. Therefore it is not convenient nor authorized to put the documents on another web site. Read the header of the documents.

 Grinding and Honing part 3.


70 Slijpen & Wetten deel 3

Grinding & Honing part 3

Version 1.0 (28-03-2013) (23 Mb)

 Grinding and Honing part 4.


73 Slijpen & Wetten deel 4

Grinding & Honing part 4

Version 1.1 (26-12-2013) (13 Mb)

 Blokkenboek deel 1

Blokkenboek deel 1
info_20m-75
(Februari 2014)
(11 Mb)

Blokkenboek deel 2

"Reviseren van Blokken"
Blokkenboek deel 2
info_20m-47
(November 2009)
(3,3 Mb)

Blokkenboek deel 3

"Meten aan Blokken"
Blokkenboek deel 3
info_20m-77
(Juni 2014)
(3,3 Mb)

Blokkenboek deel 4

"Rekenen aan Blokken"
Blokkenboek deel 4
info_20m-79
(Augustus - September 2014)
(4,5 Mb)