Auteursrecht

  Terug naar het menu

Alle tekst- en beeldinformatie op deze CD en onze site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van de site's en CD's berust bij Expertisebureau Bos. Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze site of enig onderdeel daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen of beschikbaar te stellen op een netwerk, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik.

All text and images on this CD and our site is protected by copyright. The copyright of the site and CDs rests with Expertisebureau Bos. It is not permitted without our prior written permission, to publish, reproduce or make available on a network other than by downloading and viewing on a single computer and / or printing a single hard copy for your own use of this site or any part thereof.

Terug naar het begin