Terug naar het menu

Downloads wetgeving

DEZE WEBSITE EN HET INFO20M BLAD WORDEN NIET LANGER VOORTGEZET. DE WEBSITE WORDT NIET LANGER BIJGEHOUDEN MAAR BLIJFT ONLINE ALS ARCHIEF.

NB. De onderstaande documenten zijn NIET aangepast aan de laatste wijzigingen van de wetgeving. Zie voor de laatste versies altijd www.overheid.nl!!!

Finale voorstel voor hoofdstuk 19 traditionele vaartuigen, Europese richtlijn voorstel voor historische schepen voorjaar 2013 (102 kb) Zie ook Info20m nummer 71.

 

Samenvatting van de wetgeving voor de pleziervaart: certificaat van onderzoek en vaarbewijzen na 1 juli 2009

Officiële stukken Binnenvaartwet (30 523)
Documenten n.a.v. de Binnenvaartwet (30 523)

Officiële stukken Binnenvaartbesluit

Officiële stukken Binnenvaartregeling

Officiële stukken Europese richtlijn voor de binnenvaart (2006/87/EG)
Documenten n.a.v. de Europese richtlijn voor de binnenvaart (2006/87/EG)

Officiële stukken Europese richtlijn voor de pleziervaart (94/25/EG)
Documenten n.a.v. de Europese richtlijn voor de pleziervaart (94/25/EG)

Officiële stukken lozingsverbod pleziervaart en milieu-aangelegenheden
Documenten n.a.v. het lozingsverbod pleziervaart en milieu-aangelegenheden

Samenvatting van de wetgeving voor de pleziervaart: certificaat van onderzoek en vaarbewijzen na 1 juli 2009

Officiële stukken Binnenvaartwet (30 523)

Definitieve versie:

Invoeringswet Binnenvaartwet (31 291):

Terug naar het begin

Documenten n.a.v. de Binnenvaartwet (30 523)

Terug naar het begin

Officiële stukken Binnenvaartbesluit

Terug naar het begin

Officiële stukken Binnenvaartregeling

Terug naar het begin

Officiële stukken Europese richtlijn voor de binnenvaart (2006/87/EG)

Terug naar het begin

Documenten n.a.v. de Europese richtlijn voor de binnenvaart (2006/87/EG)

Terug naar het begin

NB. De Europese richtlijn voor de pleziervaart is slechts voor een KLEIN deel van pleziervaartuigen van onze doelgroep van toepassing waarop eveneens de Europese richtlijn voor de binnenvaart van toepassing is. Lees het uitgebreide artikel in het informatieblad INFO20M nr. 30 om vast te stellen of de Europese richtlijn voor de pleziervaart voor u van toepassing is!!!

Officiële stukken Europese richtlijn voor de pleziervaart (94/25/EG)

Terug naar het begin

Documenten n.a.v. de Europese richtlijn voor de pleziervaart (94/25/EG)

Terug naar het begin

Officiële stukken lozingsverbod pleziervaart en milieu-aangelegenheden

Voor meer informatie over het lozingsverbod voor de pleziervaart en woonschepen zie informatieblad INFO20M nummer 36.

Terug naar het begin

Documenten n.a.v. het lozingsverbod pleziervaart en milieu-aangelegenheden

Voor meer informatie over het lozingsverbod voor de pleziervaart en woonschepen zie informatieblad INFO20M nummer 36.

Terug naar het begin