Naar het hoofdmenu

Henk Bos

Met weinig middelen en veel creativiteit zoveel mogelijk bereiken is de rode draad in het watersportleven van Henk Bos (73). Na de ambachtsschool deed hij zijn eerste werkervaring op als dorpssmid tussen Oude en Nieuwe Pekela: voornamelijk boeren- en scheepsbeslag. Eind vijftiger jaren schoot Nederland in de groei en de Hoogovens zaten te springen om arbeidskrachten. Henk verruilde Groningen voor het westen en zou drieënveertig jaar bij dezelfde werkgever blijven. 'Een gestapelde opleiding’, noemde Henk Bos het, als hij terugkeek op zijn carrière. Door cursus na cursus te volgen werd het kennisniveau steeds verder opgevoerd. In 1969 werd begonnen met het controleren van schepen op kwaliteit en veiligheid. Een activiteit die steeds meer tijd zou vergen. Hij was van 1969 t/m 1995 voor de Landelijk Nautisch Technische Commissie (LNTC) van Scouting Nederland als vrijwilliger aan het werk. In 1975 werd begonnen met het geven van technische cursussen. Zo was hij o.a. docent bij het Watersportverbond met als specialisatie gas-, diesel- en elektrotechniek.

Op vrijdag 21 november 2014 is Henk Bos (73) overleden. Henk heeft veel betekend voor het waterwerk van Scouting Nederland door vorm te geven aan de standaard Lelievlet en Lelieschouw en het ontwerpen van de Leliejol en Juniorvlet. Ook heeft hij vele cursussen gegeven om het veilig varen binnen Scouting te bevorderen. Ook voor andere verenigingen en organisaties was Henk actief in kennisoverdracht en ambachtelijke vaardigheden. Binnen de Landelijke vereniging tot behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig heeft hij vanaf vrijwel het begin deel genomen in de werkgroep Tuigerij en Documentatie. Hij heeft aan vele standaard publicaties gewerkt zoals de Schepenlijst, Scheepstypologiën en Schepen die blijven. De vele specials complementeren het geheel. De laatste jaren was Henk bezig met het vastleggen van kennis over verdwijnende ambachten en in het bijzonder de kennis over Europese natuurlijke slijp- en wetstenen.

Deze website en het blad Info20m zullen, voor zover mogelijk, door Janneke Bos worden voortgezet.

Naar aanleiding van het overlijden van Henk Bos op 21 november 2014 is aan alle familie, vrienden en bekenden gevraagd om hun herinneringen op schrift te stellen, foto’s uit te zoeken en deze naar mij toe te sturen. Velen hebben hieraan gehoor gegeven, waarvoor dank! Het idee van een herinneringsboek komt voort uit het feit dat velen Henk Bos wel gekend hebben, maar slechts een deel van zijn levensverhaal kenden. Simpelweg omdat ze samen bij dezelfde vereniging lid waren of omdat ze dezelfde interesse deelden. Henk Bos heeft veel betekend voor de Nederlandse samenleving en ver daar buiten. Hoeveel is nauwelijks te bevatten. Daarom is er een publicatie gemaakt, geheel in lijn met Henks eigen ideeën en vormgeving. Biografie van Hendrik (Henk) Bos geboren op 23 juni 1943 te Nieuwe Pekela, overleden op 21 november 2014 te Heemskerk. De familieman, 12 ambachten, schepen, verenigingen, reizen en kennisoverdracht, inclusief scheepsontwerpen en bibliografie. Met herinneringen van familie, vrienden en bekenden. Het herinneringsboek (34Mb) aan Henk Bos is hier te downloaden. Dit is een concept! Vindt u een foutje, geef het dan door per email (zie colofon herinneringsboek). Het herinneringsboek wordt ook eenmalig op papier gedrukt. Wilt u ook een exemplaar (tegen kostprijs, nu nog niet bekend), stuur dan een email (zie colofon herinneringsboek).

Terug naar het begin