Naar het hoofdmenu

Janneke F.M. Bos

Janneke Bos (1969) heeft na het afronden van haar studies Scheepsbouwkunde en Technische Bedrijfskunde in 1994 Expertisebureau Bos opgericht. Oorspronkelijk is Expertisebureau Bos begonnen met het uitvoeren van technische keuringen van pleziervaartuigen. Daarna is er het lesgeven aan de pleziervaart, de binnenvaart en een gedeelte zeevaart (navigatie en communicatie) erbij gekomen. Teneinde de cursisten nog beter te kunnen helpen is er ook het ontwikkelen en uitgeven van nautische opleidingssoftware aan toegevoegd. Ze heeft veel ervaring met nautische opleidingen en heeft regelmatig contact met examencommissies. Voor de opleidingen was het uitpluizen van de nautische wetgeving noodzakelijk. Zo heeft ze een grote ervaring met nautische wetgeving opgebouwd. Ze gaf o.a. lessen bij DOC Maritiem voor de opleiding expert pleziervaartuigen. In 2006 is ze door EMCI geregistreerd als expert pleziervaartuigen specialist nautische wetgeving. Als vrijwilliger heeft ze veel werk verricht voor Scouting Nederland (LNTC) en de LVBHB. In 2001 heeft ze samen met een aantal bezorgde leden van de LVBHB de commissie wet- en regelgeving opgericht. Deze is onder de FONV geplaatst zodat het werk voor alle behoudsorganisaties ten goede kan komen. Sinds 2008 heeft de werkgroep binnen de FONV de status van commissie gekregen en is daarmee definitief verankerd binnen de FONV. Janneke was voorzitter van de FONV commissie wet- en regelgeving vanaf 2001 t/m mei 2009. Tijdens de vergadering van 15 mei 2006 (zie inleiding Binnenvaartwet) is besloten dat ze optreedt namens de gezamenlijke organisaties van grote pleziervaartuigen als coördinator. Samen met vele anderen zet ze zich in om de belangen van de grote pleziervaart richting de nationale en internationale overheid te behartigen. Het voorzitterschap van de FONV commissie wet- en regelgeving en de taak als vertegenwoordiger van de grote pleziervaart is in mei 2009 overgenomen door Paul van Ommen. Janneke blijft lid van de FONV commissie wet- en regelgeving en eindredacteur van Info20M.

Terug naar het begin