Informatie voor de pleziervaart en Tool-lovers


Henk Bos

Info 20M nummer 94

DEZE WEBSITE EN HET INFO20M BLAD WORDEN NIET LANGER VOORTGEZET. DE WEBSITE WORDT NIET LANGER BIJGEHOUDEN MAAR BLIJFT ONLINE ALS ARCHIEF.

Deze site is speciaal ontwikkeld voor de eigenaren van:
- pleziervaartuigen met een lengte van 20 meter of meer
- sleep- en duwboten die voor de pleziervaart worden gebruikt

In juli 2009 is de Binnenvaartwet van kracht geworden. Deze vervangt o.a. de Binnenschepenwet waarin vroeger de technische eisen en diploma’s voor schepen op de binnenwateren geregeld werden. Voor de beroepsvaart is er weinig veranderd, maar voor de pleziervaart heel veel. Daarnaast is het systeem van kleine en grote vaarbewijzen sterk gewijzigd.

Op vrijdag 21 november 2014 is Henk Bos (73) overleden. Henk heeft veel betekend voor het waterwerk van Scouting Nederland door vorm te geven aan de standaard Lelievlet en Lelieschouw en het ontwerpen van de Leliejol en Juniorvlet. Ook heeft hij vele cursussen gegeven om het veilig varen binnen Scouting te bevorderen. Ook voor andere verenigingen en organisaties was Henk actief in kennisoverdracht en ambachtelijke vaardigheden. Binnen de Landelijke vereniging tot behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig heeft hij vanaf vrijwel het begin deel genomen in de werkgroep Tuigerij en Documentatie. Hij heeft aan vele standaard publicaties gewerkt zoals de Schepenlijst, Scheepstypologiën en Schepen die blijven. De vele specials complementeren het geheel. De laatste jaren was Henk bezig met het vastleggen van kennis over verdwijnende ambachten en in het bijzonder de kennis over Europese natuurlijke slijp- en wetstenen.

On Friday November 21, 2014 Henk Bos (73) died. Henk ment a lot for the Dutch seascouts and the Dutch maritime heritage. He published many books, papers and essays. The last few years he was very interested in the knowledge about European natural grinding and honing stones. This website and Info20m will NOT be continued.

Voor de doelgroep worden de veranderingen in de wetgeving, de uitwerkingen en de ontwikkelingen beschreven. Ook wordt er aandacht besteed aan de diverse technische installaties aan boord. Wat is veilig en wat niet? Zo kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Af en toe maken we een ambachtelijk of historisch georienteerde 'special'.


Janneke Bos

Blijft scheepswerf Koningspoort in Rotterdam behouden?

Scroll

De wetgeving voor het slepen van kleine schepen door kleine schepen is gewijzigd
Zoals ieder ander maken wij ook fouten. Zodra deze gemeld zijn, worden ze verwerkt in het origineel en krijgt deze een versie nummer. Daarom is het niet handig en ook niet toegestaan de documenten op een andere website te zetten. Lees ook de header van de documenten.
Like everyone else we make mistakes. Once these have been reported they are processed in the original and given a version number. Therefore it is not convenient nor authorized to put the documents on another web site. Read the header of the documents.

 Grinding and Honing part 3.


70 Slijpen & Wetten deel 3

Grinding & Honing part 3

Version 1.0 (28-03-2013) (23 Mb)

 Grinding and Honing part 4.


73 Slijpen & Wetten deel 4

Grinding & Honing part 4

Version 1.1 (26-12-2013) (13 Mb)

 Blokkenboek deel 1

Blokkenboek deel 1
info_20m-75
(Februari 2014)
(11 Mb)

Blokkenboek deel 2

"Reviseren van Blokken"
Blokkenboek deel 2
info_20m-47
(November 2009)
(3,3 Mb)

Blokkenboek deel 3

"Meten aan Blokken"
Blokkenboek deel 3
info_20m-77
(Juni 2014)
(3,3 Mb)

Blokkenboek deel 4

"Rekenen aan Blokken"
Blokkenboek deel 4
info_20m-79
(Augustus - September 2014)
(4,5 Mb)