Terug naar het menu

Download pagina INFO 20M

DEZE WEBSITE EN HET INFO20M BLAD WORDEN NIET LANGER VOORTGEZET. DE WEBSITE WORDT NIET LANGER BIJGEHOUDEN MAAR BLIJFT ONLINE ALS ARCHIEF.

  
Disclaimer    Copyright

Info 20M nummer 94
December 2020 (5 Mb) LAATSTE!!!

LAATSTE!!! Inhoud: * Examen vaarbewijs wordt duurder * Groot Pleziervaartbewijs halen? * CWO Nieuws * Kustnavigatie * CWO Kustnavigatie * Kustnavigatie bij CWO * Nieuwe ontwikkelingen CWO * Overgangstermijn drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen verlengd * Verlengen CvO tijdens Covid-19 nog één keer uitstel mogelijk * Zware consequenties voor verlopen van certificaat * Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen opgericht * Certificeren als Traditioneel Vaartuig (hoofdstuk 24) * Hardheidsclausule * Made in China * Agentschap Telecom zet hard in op Atis * FVEN heeft nieuw Dagelijks Bestuur * Beleidsplan 2020-2022 FVEN * Het Register Varend Erfgoed Nederland * Voorzitter FVEN presenteert Wettelijke Bescherming Varend Erfgoed * Position paper Duurzaam Varend Erfgoed aangenomen * Resultaten enquête duurzaamheid * Stoomtram gaat rijden met biokool * Kadaster informatie in LSD * Maritiem-Historische Databank met enorm veel informatie * Culturele sector krijgt extra ondersteuning * 15 Miljoen voor Bruine Vloot * Extra steun voor Varend Erfgoed, hoe verdeelt OCW dat? * Update verdeling 15 miljoen * Subsidie voor onderzoek naar juridische bescherming varend erfgoed * Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed opnieuw open gesteld * Financiële bijdrage voor maritiem onderzoek door vrijwilligers en studenten * Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor educatieve middelen * Nieuw boek in de LVBHB-reeks: Laverend de oorlog door * Schepenlijsten bij Laverend de oorlog door * Uit de brand(merken) * Boeken Van Gaand en Staand Want digitaal beschikbaar * Het visserijregister heeft je nodig! * SKS kampioenschap toegevoegd aan lijst Immaterieel Erfgoed * Binnenvaartmuseum definitief voor de Biesboschhal * Waarom heten Kalffdekken zo? * Chartervaart en Maritiem Erfgoed * Hoe een houten scheepswrak de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam vertelt * Rijksdienst laat archeologisch onderzoek uitvoeren op Hoornse Hop * 1000ste wrak op website MaSS * Maritieme database uitgebreid met Flevolandse scheepswrakken en een wrakkenkalender * MaSS: verhalen over wrakken en onderwater sites * Maritieme vondsten * Tussenrapportage programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2019 * Tussentijdse resultaten programma Maritiem Erfgoed Nederland * De toekomst van hydrografische kaarten * Inzoomen op de kaart * Noordpool aan de wandel * Jan Sepp krijgt de Henk Bos wisselprijs 2020 * Zeekadetkorps Nederland 65 jaar * Hulploon te hoog * Berger mag niet lukraak hoge kosten in rekening brengen LAATSTE!!!

Info 20M nummer 93
November 2019 (35 Mb)

Inhoud: * Een toekomst voor Info20m? * Examens vaarbewijzen tot de laatste plek vol * Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR * Reserveren recreatievaartexamens vanaf 22 oktober 2019 mogelijk bij het CBR * Lesmateriaal voor het Klein Vaarbewijs * Watersportverbond stopt met examen Kustnavigatie * CWO opleidingshandboeken online * Diplomalijn vernieuwing CWO diploma’s * Goedkeuring en publicatie van de gedelegeerde richtlijn ter overname van de ES-QIN 2018 inzake vaarbevoegdheden binnenvaart * Regels voor sleepboten deels hersteld * Nieuwe regels voor de pleziervaart in België * Overgangsbepalingen alleen voor geldig certificaat * ATV Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen * Certificeren als Traditioneel Vaartuig * European Maritime Heritage erkende organisatie van de CCR * Geluidseisen voor schepen waarvan de kiel is gelegd voor 1 april 1976 die varen op de Rijn * De kleine binnenvaart wordt uitgeroeid * Soepeler keuringseisen hooguit voor binnenlandse scheepvaart * Zeezeilschepen en de Europese Commissie * Nieuwe eisen voor historische vloot in Engeland * Zee & Zaken: platform voor juridische informatie over varen * Ontwikkelingen rondom AIS en elektronische vaarkaart * Ontwikkelingen rondom AIS * Automatic Identification System (AIS) voor binnenvaart voortaan verplicht in heel North Sea Port gebied * Nieuwe internationale werkgroep voor standaarden met betrekking tot de informatietechnologie in de binnenvaart * VHF Data Exchange System komt eraan * Communicatie apparatuur gestoord door LEDs * EU wil voorstel voor belasting op scheepsbrandstof * Beantwoording kamervragen over vergroening van Scheepsmotoren * Hoofdlijnen reacties internet consultatie regeling zuivering toiletwater pleziervaart * Toiletwater zuiveren mag, maar vanaf 2021 regeling voor verzegelen van toiletafsluiters * Toezeggingen verzegeling vuilwatertanks pleziervaart * Nieuwe wetgeving lozen toiletwater * Lozingsverbod afvalwater chartervaart komt eerder * Vuilwater lozingsverbod over tien jaar kleine passagiersschepen * Lozingsverbod uitgebreid naar de kleine passagiersvaart * Platformbijeenkomst mobiel erfgoed over brandstoffen en duurzaamheid * 40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst * Mobiel Erfgoed Centrum begint Pilot Duurzame Schepen * BBZ zet Veiligheidskompas.eu online * Risico op houtrot in masten bruine vloot nog steeds groot * Hulp bij verslaglegging rondhouten * Download de brochure Brandveiligheid aan boord * Beleidsdag van de FVEN gaat voor professionalisering * Visie FVEN * Martine van Lier wordt voorzitter Federatie Instandhouding Monumenten * Procedures Register Varend Erfgoed Nederland * Register Varend Erfgoed Nederland 2.0 aanbesteed * Ligplekken Onderweg vernieuwd * Oude edities van Weekblad Schuttevaer nu digitaal te lezen via Delpher * Vereniging De Binnenvaart heeft eigen canon * Als het brandt dan handelen we * Alle schatten van de Zuiderzee nu op één website * Meting SKS skûtsjes voor aanpassing zeilformule * Vlaamse overheid financiert monumentenwachter Varend Erfgoed * Bij toeval een bijzonder scheepswrak gevonden * Weer een topstuk uit Texels wrak * Deel van scheepswrak geplaatst op de tweede Maasvlakte

Info 20M nummer 92
Januari 2019 (1,3 Mb)

Inhoud: * Eerste bijeenkomst van de examencommissies voor beroepskwalificaties * Examenkaarten Klein Vaarbewijs nu te downloaden * Nieuwe afbakening KVB2 * Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR * Klein Vaarbewijs in een wip * Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 1 * Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 2 * Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 3 * Nieuwe vaarregels in België * Internet consultatie Wijziging Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 * Nieuwe Inland Ecdis standaard gepubliceerd * Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart * Wijziging Binnenvaartregeling * Bijltjesdag? * Varend historisch erfgoed staat voor grote uitdagingen * Historische vloot gebukt onder regelzucht * Hoe zit dat nu met het CvO na 1 november? * CvO en CBB na 1 november 2018 * Brief Minister over boetebeleid binnenvaart en evaluatie toezicht binnenvaartwet * Minister wil zeeschepen van ideële organisaties aanpakken * Minister gaat zeeschepen van ideële organisaties aanpakken * Nieuwe regels voor zeeschepen van ideële organisaties * LED stoort marifoon en AIS * Einde voor rode diesel? * Rode diesel in de UK vervolg * Onderzoek zwavel en zeescheepvaart * Schipper krijgt de schuld, keuringsinstanties vrij * ILenT kan rondhouten gaan doorlichten * Scherpe controle op keurmeesters bruine vloot * D66 wil illegaal poepende schepen aanpakken * Motie verboden toiletwater te lozen * Motie voor verzegeling vuilwatertanks recreatievaart aangenomen * Het kleinste kamertje * Het kleinste kamertje, vervolg * Subsidieregeling riolering woonboten 2018 - 2020 * Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 (regeling) * Beleidsregel subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 * Rabobank hypotheek wel mogelijk? * Wel hypotheek voor schepen mogelijk? * Scheepspost aangepast voor lezers * De FVEN zoekt nieuwe bestuursleden * De restauratieregeling mobiel erfgoed van het Mondriaan Fonds is opengesteld!! * Subsidie komt definitief in plaats van fiscale aftrek * Update afschaffing fiscale aftrek voor monumenteigenaren * Nieuwe versie Liggers Scheepsmetings Dienst * Boek Schepen die blijven nu ook te downloaden * Eerste Nationaal Mobiel Erfgoed Weekend op 14/15 sept 2019 * Handboek voor maritieme curatoren * Landschapsbiografie van het Waddengebied * Publicatie Palmhoutwrak een venster naar de gouden eeuw * Publicatie Ruimte voor water en erfgoed * Scheepsrestaurateurs: "Een monument verziek je niet" * Waardering maritiem erfgoed afgerond * Tienduizenden archeologische rapporten digitaal beschikbaar * Archief teruggevorderde binnenschepen na de Tweede Wereldoorlog

Info 20M nummer 91
September 2018 (1,3 Mb)

Inhoud: * Ontwikkelingen rond het Klein Vaarbewijs * Examenkaarten klein vaarbewijs nu te downloaden * Vaarbewijs straks ook op zee? * Modernisering van beroepsdiploma eisen op de Rijn * Vervolg praktijkcursussen Varen als Vroeger * Evaluatie CWO diplomalijnen Jachtzeilen * Het nieuwe CWO jaarboek voor 2018 staat online * Tijdelijke RPR regels worden definitieve wijzigingen * Voorwaarden banken doen varend erfgoed de das om * Hypotheek voor woonboten op particuliere ligplaatsen aangescherpt * Woonschepen dreigen onverkoopbaar te worden * Toelichting op de nieuwe binnenvaartschepen eisen door CESNI * Motie voor kleine binnenschepen aangenomen * Petitie Behoudt kleine schepen valt in goede aarde * Ministerie past Binnenvaartregeling aan voor kleine drijvende werktuigen * Mis de boot niet, meld je aan voor CvO * Nieuwe certificaatplicht per 1 januari 2019
* Nieuwe koers binnenvaartcertificaten * Leer van ervaringen voor het scheepscertificaat * Beroepsvaart CVO omzetten naar pleziervaart CVO? * Geen voorlopig certificaat meer? * Kleine sleep mag zonder certificaat * Ontheffing sleephaak niet meer nodig * Brandgevaar! * Isoleren uitlaat oorzaak brand roef? * Drab in de diesel * Emissie tool voor scheepsmotoren * Zeilende passagiersvaart richt Platform Veiligheid Chartervaart op * Branchenormen voor rondhouten * Gebrekkig onderhoud is geen schade * Informatie over AIS en ECDIS op een rijtje * De CCR werkt aan een actieplan voor de verplichte uitrusting met Inland AIS en een visualiseringssysteem voor Elektronische Kaarten * Nieuwe regels voor het aan boord hebben van 2 AIS apparaten * Handhaving AIS in Duitsland * Test of LED verlichting stoort op marifoon en AIS * Nieuw registratiesysteem maritieme communicatie * Internationale roepletters en andere maritieme contactgegevens zoeken * Tips voor het onderhoud van een reddingsvest * Waar moet je op letten bij het keuren van een reddingsvest? * Varen in de recreatiegeul met aanvullende markering * Voorkom hinderlijke golfslag * Oprichter van nieuwssite Scheepspost wil meer gaan schrijven * Verslag expertmeeting Varend Erfgoed * Beleidsplannen FVEN 2018 - 2020 in het Algemeen Bestuur goedgekeurd * Inschrijven in Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) * Varend Monument® weer geregistreerde merknaam * Strontweek bijgeschreven als Immateriëel Erfgoed * Oude Bokkepoten online voor niet-leden * Vlagvoering * Cultuur in een open samenleving * Kabinet waardeert cultuur met flinke investeringen * Rapport Waterschapserfgoed, een verkenning * Hittegolf verpulvert scheepswrak bij Rutten * Boek Basiscursus Maritieme Archeologie * Nieuw boek Scheepshout herkennen documenteren en behandelen * Gezocht favoriet maritiem erfgoed. Heeft u al een bijdrage ingestuurd? * Luchtfoto's van 90 jaar geleden online gezet

Info 20M nummer 90
Februari 2018 (0,5 Mb)

Inhoud: * Overgang VAMEX naar CBR met een jaar uitgesteld * Afbakening Examen CWO groot motorschip * Internationaal gebruik vaarbewijzen * Verandering binnen het CWO bestuur * Logo CWO gewijzigd * Gratis minicursus Waddenschipper * CvO voorlichting op 28 februari in Vreeswijk * ES-TRIN en overgangsbepalingen * Certificering van bestaande pleziervaartuigen clausule geen klaarblijkelijk gevaar * Last minute certificatie CBB/CvO pleziervaartuigen * EOC-infoblad Certificering pleziervaartuigen groter dan 20 m * Geluidsemissie grote pleziervaartuigen * Dieselmotoren grote pleziervaartuigen * Emissie-eisen pleziervaartuigen wijzigingen in het ES-TRIN * Discussie AIS wel of niet verplicht voor schepen onder de 20 meter? * Uitwerking online enquête AIS apparaten en elektronische kaarten * Nieuw bestuur FVEN * FVEN overlegt met ministerie over Certificatie CBB/CvO-R * Platform Erfgoedhavens Nederland * Vaarweginformatie.nl: nu ook verbeterde vaarkaarten * Platform Veiligheid Chartervaart * Nieuwe versie gratis app KNRM Helpt * Schepencarrousel weer meer deelnemers en ligplaatsen * Evenementen overzicht Varend Erfgoed online * Oude Bokkepoten online voor niet leden * LVBHB nu ook lid van Maritiem Portal * Vereniging Botterbehoud bestaat dit jaar 50 jaar * Waterstof en zonne-energie voor Varend Erfgoed * Maritiem archeoloog Martijn Manders promoveert op beheer onderwatererfgoed in de Waddenzee

Info 20M nummer 89
Augustus 2017 (2 Mb)

Inhoud: * Klein Vaarbewijs en de Vamex * Lijsten van begrippen bij KVB examens * Gewijzigd beleid mondelinge examens klein vaarbewijs * Verhuizing CWO secretariaat * Nieuw verkeersbord in het RPR * Duikers en scheepvaart hoe zit dat? * Marifoon gebruiken? Ja natuurlijk ! * Rijkswaterstaat vraagt aandacht voor draaiende schroeven in sluizen en negeren rood licht * 'Varen doe je Samen!' viert deze zomer haar tienjarig jubileum * Zwemmen in rivieren en kanalen * LVBHB op Facebook * Te koop op Facebook * Motorenboekjes online * Nu ook FVEN vlaggen * Het grote misverstand register varende monumenten * Oproep voor erfgoed-, museum- en historische havens * Platform Erfgoedhavens Nederland voor 2e keer bijeen * Sluit je aan bij het Platform Erfgoedhavens Nederland * AIS Het Automatic Identification System * Skûtsjes boven 20 meter moeten AIS installeren * Privacy in relatie tot AIS gegevens * Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek) voor schepen groter dan 20 meter * Over brandmerken ENI roepnaam en MMSI * Oproep deel je ervaringen over CVO-CBB * CBB CvO buddy * Presentatie CBB CvO * Platform Erfgoedhavens Nederland houdt enquête over CBB en CvO-R * NBKB start wetsite voor de binnenvaart-wetgeving * Certificering van Nederlandse traditionele en nieuw gebouwde zeilende passagiersschepen * Certificaatplicht voor pleziervaartuigen die geregistreerd staan als zeeschepen * Twintig meter grens is probleem voor IFKS * CVO voor zeeschepen en skûtsjes * Kleine sleepboten en de CvO plicht * Opvolger Europese richtlijn voor binnenvaartschepen vanaf oktober 2018 van kracht * Nieuwe technische eisen pleziervaart uitgebreider * Nieuw hoofdstuk voor traditionele vaartuigen in nieuwe binnenschepeneisen opgenomen * Rapport OVV over mastbreuk Harlingen gepubliceerd * Kamervragen over mastbreuk Amicitia * Schijnveiligheid * Aanbiedingsbrief bij antwoorden op nadere schriftelijke vragen over besluiten bij de Omgevingswet * Invoering Omgevingswet uitgesteld transitie gaat onverminderd voort * Kennis oude scheepsambachten dreigt verloren te gaan * Zeiltjalk Bruinvisch zeilt met schelpen naar Hassailt * En toch beweegt ze! * 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed * Zorgen over toekomst maritieme archeologie * Kustprovincies eisen actie voor scheepswrakken * Kamervragen om teloorgang van wrakken * Ministerie van OCW schrijft Projectplan Erfgoed telt * Rijkswaterstaat lanceert vaar melder-app

Info 20M nummer 88
April 2017 (1,1 Mb)

Inhoud: * Keuze wel of niet een certificaat aanvragen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar * Aantallen examens en vaarbewijzen Vamex 2016 * Nieuwe afbakening examen Klein Vaarbewijs * Afbakening examen CWO Groot Motorschip gewijzigd * Wijziging Afbakening exameneisen CWO Groot Motorschip * Nieuwe VAMEX examenlocatie Dordrecht open * Struikelblokken voor het Klein Vaarbewijs * VAMEX scoort een ruime 8 op klanttevredenheid * Vamex kan even vooruit * Resultaten Nationale Vaarbewijs enquête Vaarwijzer bekend * Cursus varen als vroeger * Herziening van de pleziervaartwetgeving in België * Herziening van de wetgeving pleziervaart * Inland ECDIS in Binnenvaartregeling opgenomen * Wet verduidelijking voorschriften woonboten * Wetgeving woonboten naar Tweede Kamer * Wetgeving woonboten naar Tweede Kamer uitgebreid * Vragen Eerste Kamer over ontwerpbesluiten Omgevingswet beantwoord * Alleen keuringen door dezelfde instantie worden erkend! * BSC erkend als keuringsinstantie voor de binnenvaart * LVBHB start campagne voor certificering * CvO-actie help mee folders te verspreiden! * Positieve reacties folderactie CvO * Stilleggen van schepen * Vaarverbod dreigt voor varende woonschepen * CvO hercertificering en meer * Door ILT erkende organisaties voor keuringen * ILT aanvraagformulieren voor binnenschepen * Software om te bepalen wanneer een drukvat gekeurd moet worden * Wat is klaarblijkelijk gevaar? * Certificaatplicht ook voor zeegaande pleziervaartuigen * Zeegaande pleziervaartuigen * Documenten voor pleziervaart op zee * 1023 volledig ingevulde AIS enquêtes * Deelnemers AIS-enquête bedankt * Probleem verlenging inbouwverklaring AIS bij Ministerie aangekaart * AIS aanbieding * Lijst van Inland AIS-apparatuur erkende bedrijven * Waterkaarten digitaal of papier? * AIS en ECDIS verplicht in Duitsland * Gaat u naar Duitsland? * De 100ste Scheepspost! * Subsidie toegekend aan TAVE * Projectleider traditionele ambachten varend erfgoed aan de slag * Maritiem Portal gelanceerd * Mobiel erfgoed in Erfgoedbalans 2017 * Nederland waterland * Toekomstbestendig erfgoedbeleid: Erfgoed telt * Handreiking cultuurhistorie en waterveiligheid gepubliceerd * Publicatie Archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren * Bescherming scheepswrakken en kansen voor biobouwers in de Waddenzee * Jaarplan nautische handhaving RWS 2017 * Resultaten enquête effecten handhaving * BAS berichten ook voor de recreatievaart? Jazeker! * Hulp op het water, berging en bergingskosten…Hoe zit dat? * Bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaart ondertekend door gedeputeerden en minister van I&M * Antifouling * Social media op het water? * Antwoord op BTW-vragen watersportverenigingen * Nadere uitleg Btw-vrijstelling watersportorganisaties * Europees hoofdstuk voor historische schepen komt waarschijnlijk eind 2018

Info 20M nummer 87
November 2016 (1,2 Mb)

Inhoud: * 95.000 papieren vaarbewijzen inmiddels omgeruild * Veranderende wet- en regelgeving Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2016 * Wijzigingen in het BPR * Spudpalen in RPR opgenomen * Wijziging RPR per 1 december 2016 * Nog geen CvO? * Pleitnota Varend Erfgoed naar Tweede Kamer * Slepen in recreatievaart voorlopig niet gecontroleerd * Wijziging handhaving sleep-, duw- en sleepduwboten * Kamervragen met antwoorden mbt CvO sleepboten * Kamervragen met antwoorden mbt eisen voor skûtsjes * Overgangsregeling Binnenvaartwet 31 december 2018 afgelopen * CvO perikelen * Certificering Binnenvaartwet * Wachttijden scheepsmetingsdienst Nederland opgelopen tot 4 maanden * Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar * Internetconsultatie 4 ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet * Reacties internetconsultatie Omgevingswet * Erfgoedvereniging Heemschut stuurt zienswijze op AMvB's Omgevingswet * Diverse reacties op internetconsultatie besluiten Omgevingswet * Omgevingswet en varend erfgoed * Reactie varend erfgoed op de Omgevingsbesluiten * Reactie HISWA op omgevingsbesluiten * Eén informatiepunt voor de Omgevingswet * Reactie LVBHB op geluidseisen * Wijziging van de Woningwet ter verduidelijking voorschriften woonboten * Nota minister Blok over voorschriften woonboten * Agentschap Telecom beëindigt registraties * Vaststelling Landelijke Handhavingstrategie, Rijkswaterstaat * Uw mening over AIS en Inland Ecdis * Nieuwe motoren onder 300 kW moeten vanaf 2019 voldoen aan richtlijn * Schepen op de Noordzee milieuvriendelijker * Definitief rapport Geluid Binnenvaartschepen * Nieuws uit het FVEN * FVEN heeft nieuwe voorzitter en vice-voorzitter * Aanpassing Register Varend Erfgoed * Traditionele Ambachten Varend Erfgoed * Eerste integrale Erfgoedwet op 1 juli 2016 van kracht * Archeologie onder water in Erfgoedwet * Onderhoud aan rijksmonument in Waddenzee * Tweede Mobiel erfgoed congres succes * Tweede Nationaal Congres Mobiel Erfgoed * Geld voor zichtbaar maken mobiel erfgoed * Gezicht voor mobiel erfgoed * Gemeenteraad Amsterdam achter Varend Erfgoed * Voorstel 2018 Europees Jaar van het cultureel erfgoed * Watersport in 2030, 2040 en 2050 * Simon de Waard en Han Visser lid van verdienste * Aanbieding rapport evaluatie inzameling overig scheepsbedrijfsafval in de binnenvaart * Nieuwe website voor de Classic Zeiler

Info 20M nummer 86
Juni 2016 (1 Mb)

Inhoud: * Reddingsbrigade Nederland treedt toe tot bestuur VAMEX * Veranderingen in het examen Klein Vaarbewijs * Nieuwe documenten Vamex * Jaarlijkse opleidersbijeenkomst 2016 * Vamex naar het CBR??? * Nieuwe leskaart 1633 verschenen * Ontwerp besluit wijziging Scheepvaartverkeerswet amvb's * Overgangsregeling Binnenvaartwet 31 december 2018 afgelopen * CvO onhaalbaar voor uw schip? * Recreatief slepen wordt voorlopig niet gecontroleerd * Meetbrieven en pleziervaartuigen * Nieuwe richtlijn pleziervaartuigen van kracht * Scheepvaartzaken bij rechtbank Rotterdam * Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 2019 * Overheidsnieuws automatisch in je mailbox * Politie, Rijkswaterstaat en Havenbedrijven gaan AIS plicht vanaf 1 mei 2016 handhaven * Welke code voer je als kleine pleziervaart in de Inland AIS? * Tweede ronde Inland AIS-subsidie? * Is een Inland AIS verplicht voor pleziervaartuigen korter dan 20 meter maar met een LBT groter dan 100? * Bouwbesluit en varend erfgoed * Nieuwe tweetakt motoren mogen wel in Amsterdam * Register Varend Erfgoed Nederland nieuws voorjaar 2016 * Scheepvaart in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie * Nederland gaat cultureel erfgoed onder water beschermen * Kleurhistorisch onderzoek krijgt een uitvoeringsrichtlijn * 2018 Europees Jaar van Cultureel Erfgoed

Info 20M nummer 85
Maart 2016 (1 Mb)

Inhoud: * Gratis omruil papieren Klein Vaarbewijs ook in 2016 nog mogelijk * Nieuwe afbakening Klein Vaarbewijs * TKN examen nieuws * Dagcursus Varen als Vroeger * Varen met zijschroef beschreven * Publicatie 10 tips varen op het Wad * Tips van de Kustwacht aan watersporters * EU standaardiseert het binnenvaartonderwijs * Europees Parlement akkoord met uniforme eisen binnenvaart * ICP over naar Watersportverbond * Certificaat van onderzoek presentatie Rob Klaassen * De laatste wijzigingen in het Binnenvaart Politiereglement * Gebruik van spudpalen * Nieuwe regels in het Binnenvaart Politiereglement * Algemeen overleg zee en binnenvaart Tweede Kamer * Kamerbrief Minister inzake voortgang erfgoedwet * Gepubliceerde Erfgoedwet per 1 juli 2016 van kracht * Ontwerp-regeling inzake scheepsrecyclinginrichtingen * Wetgevingskalender * Verplichting gebruik Inland AIS * Wie kan voldoen aan Inland AIS verplichting? * Aantallen grote pleziervaartuigen met Inland AIS stand januari 2016 * GTL vervanger voor diesel * GTL de milieuvriendelijke vervanger voor dieselolie * Reactie Wim Valk op GTL verhaal Simon de Waard * Een coöperatief 2016 gewenst! * Register Varend Erfgoed Nederland * Middeleeuws koggeschip succesvol gelicht uit IJssel bij Kampen * IJsselkogge voor conservering aangekomen in Lelystad * Nieuwe website Varen doe je samen bundelt alle voorlichting over veilig varen * Gratis het laatste scheepsnieuws in uw mailbox? * Nieuwe editie van de Classic Zeiler verschenen * Huisvuil enquête nog tot 25 maart 2016 * Gezocht vrijwilliger enquête maker

Info 20M nummer 84
December 2015 (1,1 Mb)

Inhoud: * Beëindiging lidmaatschap Scouting Nederland * Oude papieren Klein Vaarbewijs per 1 januari 2016 niet meer geldig * Papieren vaarbewijs per 1 januari 2016 niet meer geldig * Afbakeningen en Nieuws onderwerpen Klein Vaarbewijs aangepast * Toetsmatrijs, Struikelblokken en Nieuws over onderwerpen aangepast * VAMEX overgeheveld naar CBR? * CWO Zeezeilen wordt CWO Jachtzeilen tidal * Theoretische Kust Navigatie nieuws * Mag het slepen van kleine schepen nog wel? * Slepen met een pleziervaartuigenverzekering * Binnenvaartpolitiereglement wijzigt per 1 januari 2016 * Binnenvaart Politiereglement aangepast * Wijzigingen Binnenvaartpolitiereglement * Vaarwegkenmerken in Nederland en CEMT klassen * AIS verplichting Westerschelde per 1 januari 2016 * Extra aandacht voor juiste identificaties in AIS * Wijziging van de regels voor de inbouw van een Inland AIS-apparaat vanaf 1 december 2015 * Amendement vergoeding registratie marifoon verworpen * Registratie maritieme zenders * Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake scheepvaart * TNO rapport overgangstermijnen geluidnormen binnenvaart * Rapport Vervolgonderzoek Geluid Binnenvaartschepen * Toezeggingen AO Scheepvaart eisen aan de binnenvaart door de CCR * 6 februari 2016 presentatie Certificaat van Onderzoek * Nederland succesvol voorzitter Centrale Commissie van de Rijnvaart * Balans van het Nederlands voorzitterschap van de CCR * 2014-2015LNG toegestaan als brandstof op de Rijn * LNG veiligheidsstudies gepubliceerd * Binnenvaart 3.0 - Het internet van schepen * Nieuwe Europese richtlijn pleziervaartuigen in 2016 * Vrij beschikbare NEN normen * Impact Omgevingswet steeds duidelijker * Regel uw scheepseigendom goed bij het Kadaster * Blok biedt duidelijkheid over regelgeving woonboten * Varende woonschepen niet onder bouwregelgeving * Inzet FVEN over schepen en bouwwerken * Actie verlopen NRVM RVEN passen * Tijdelijke gratis inhaalslag Register Varend Erfgoed Nederland * Eerste Kamer aanvaardt Erfgoedwet * Minister complimenteert sector mobiel erfgoed * Minister OCW over het mobiel erfgoed * Groot middeleeuws zeil gevonden * IJsselkogge in januari 2016 naar Lelystad * Maritiem depot in Lelystad sluit in 2016 voor publiek * Maritiem Museum bepaalt koers voor varend erfgoed * Scheepsmodellen Maritiem Museum op Nederlandse postzegels * Proef voor behoud archeologisch erfgoed Texelse zeebodem * Rapport Monumenten inspiratiebron voor de natuur * Vaststelling Nationaal Waterplan 2016 2021 * Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 * Vernieuwde Handboek Incidentbestrijding op het water gepresenteerd * HISWA vereniging over sloopboten: "Illegale dump inperken" * Koolmonoxide onderschat en onbegrepen gevaar

Info 20M nummer 83
Oktober 2015 (2,6 Mb)

Inhoud: * Henk Bos wisselprijs * Technische CCR eisen en huisvuilpassen in het algemeen overleg infrastructuur van 23 juni 2015 * De CCR stelt een Europees comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart * Gebruik van spudpalen in het RPR gebied * Reacties consultatie Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen * Nieuwe Europese richtlijn voor pleziervaartuigen vanaf januari 2016 * Schippers varen met onjuiste certificaten * ILT sluit toezichtconvenant met TU Delft * Brief Minister over handhaving en AIS * Terugblik SAIL Amsterdam 2015 * Na 1 december 2015 nieuwe goedkeuring nodig voor Inland AIS transponders * Is inning binnenhavengelden met AIS-informatie toegestaan? * Invoering vergoeding geregistreerd frequentiegebruik radiozendamateurs en maritiem * Rode diesel voor kranen op schepen en pontons * Kan gasolie schade aan motoren veroorzaken? * Nieuwe diesels nog steeds te vervuilend * Motoren binnenschepen dragen nauwelijks bij aan milieuvervuiling woonomgeving * GTL goed voor oude motoren in varend erfgoed * Rapport juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix * Beantwoording kamervragen over weesboten * Erfgoedwet unaniem aangenomen door Tweede Kamer * Erfgoedwet in de Eerste Kamer * Factsheets Erfgoedwet gepubliceerd * Mobiel erfgoed en de Erfgoedwet * Moties zorgen voor betere borging mobiel erfgoed in nieuwe Erfgoedwet * Informatiedagen Erfgoedwet * Minister Bussemaker bezoekt Varend Erfgoed op SAIL * Nieuwe uitgave boek "Erfgoed dat beweegt!" * Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed * Boekbespreking Erfgoed dat beweegt * Mobiel erfgoed is 'nieuwe loot aan de erfgoedstam' * Register varend erfgoed Nederland * Publicatie de kracht van vrijwilligers * Het erfgoed van de mobiliteitsgeschiedenis * Publicatie Een dek is geen dak * Bijzonder scheepswrak in Waddenzee verder onderzocht * Boek Puntje zeil, Schipperen met oude zeilende binnenvaartschepen * Tentoonstelling Scheepswerf Boot Leiderdorp * Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen * Ontdek 200 jaar topografie met Topotijdreis * Nieuwe brochures beschikbaar van Varen doe je Samen * Arbopraktijkboek Scheepsbouw * Nieuw Nationaal Waterplan met accent op ruimtelijke inrichting * Maritieme Strategie moet toppositie Nederland versterken * Ondersteuning oude BICS stop per 1 juli 2015

Info 20M nummer 82
Juni 2015 (1,8 Mb)

Inhoud: OPLEIDINGENNIEUWS * Gratis omruil papieren vaarbewijs * Veelgestelde vragen gratis omruil papieren vaarbewijzen * Online VAMEX voorbeeldexamens * Nieuws over onderwerpen in examen Klein Vaarbewijs * Nieuws over struikelblokken Klein vaarbewijs * Cowboys in Vaarbewijsland * Ontwikkelingen Klein Vaarbewijs * Regeling Tarieven CBR 2015 * Theoretische Kustnavigatie nieuws * ERFGOEDWET NIEUWS * Voorstel Erfgoedwet naar Tweede Kamer * Lobbyfilm erfgoedwet * Knelpunten Varend Erfgoed * Tweede Kamer behandelt Erfgoedwet op 2 juni * Erfgoedwet Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed gemeentelijk erfgoed amendement * Erfgoedwet Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed provinciaal erfgoed amendement * Verslag Tweede Kamer over de Erfgoedwet * Erfgoedwet bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed verslag Tweede Kamer * Erfgoedwet bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed nota naar aanleiding van het verslag Tweede Kamer * Brief van de Staatssecretaris OCW 32 156 nummer 26 inzake inventarisatie problematiek mobiel erfgoed uit 2010 * Brief minister Bussemaker over de Erfgoedwet naar Tweede Kamer * Kamer wil eenvoudiger regels historische schepen * Heemschut ziet veel kansen voor nieuwe Erfgoedwet! * Stichting Mobiele Collectie Nederland en Erfgoedwet * Succes FVEN en MCN Erfgoedwet aangepast * ANDER WETGEVINGSNIEUWS * Internetconsultatie Wetsvoorstel concentratie scheepvaartzaken * Beantwoording Kamervragen over de huisvuilinzameling in de binnenvaart * Verslag schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en ligplaatsen woonschepen * Kamervragen met antwoorden over geluidsregels per 1 juli 2015 voor ligplaatsen woonschepen * Motie woonboten verworpen * Laat uw drijvend werktuig certificeren * Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart * INLAND AIS NIEUWS * AIS verplichting ook in het BPR * AIS en woningwet regeltjes * Ontwerpbesluit tot wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement * Actie tegen onzin regels AIS * Beantwoording Kamervragen inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement * Beantwoording Kamervragen over ontwerp wijziging vaststellingsbesluit BPR * Inbreng van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement * Vragen en antwoorden Agentschap Telecom over Inland AIS * Bescherming van persoonlijke gegevens bij het gebruik van Inland AIS-apparatuur * Check je registratiegegevens bij Agentschap Telecom! * ECDIS alternatieven * Inspectie Leefomgeving en Transport meerjarenplan 2015-2019 * Korting AIS * LVBHB inkoopactie beeldschermen voor buiten * Special AIS en ECDIS * Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 * WOONBOTEN ALS BOUWWERK * Internetconsultatie aanpassing Woningwet voor woonboten van start * Internetconsultatie Wijziging Woningwet in verband met definitie bouwwerk * Concept voorstel wijziging Woningwet en enkele andere wetten in verband met woonboten * Wabo, Woningwet en Bouwbesluit * Varend erfgoed bedreigd door nieuwe wetgeving! * Drijvende woningen en de bouwregelgeving * Handreiking drijvende bouwwerken * Internetconsultatie Wijziging Woningwet in verband met definitie bouwwerk levert 66 openbare zienswijzen op * ERFGOEDNIEUWS * Nieuwe digitale nieuwsbrief FVEN: Scheepspost * FONV herrijst als FVEN * Nieuwe naam en website voor FONV: FVEN * Behoud die vloot, hij hoort bij Holland * Thema--evenement Nieuwe wetten en Oude schepen? * Mobiel erfgoed congres 2015 * Boeken: Droge kost en De maat genomen * Database scheepsmetingen bijgewerkt * Maritime Heritage Skills Magazine * Stichting ScheepsHistorisch Onderzoek opgericht * Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed * Rapportage Archeologie Scheepswrak De Ravage * VAREN DOE JE SAMEN NIEUWS * Bekendheid 'Varen doe je Samen!' gestegen * Convenant 'Varen doe je Samen!' 2015 - 2020 * Conclusies VDJS analyse significante voorvallen SOS database 2004 t/m 2013 * Schipper Laborieux worstelt nog steeds met vraag hoe het heeft kunnen gebeuren * Voorkomen ongevallen op het water vereist meer aandacht voor veiligheidsbewustzijn bij recreatievaart en beroepsvaart * Afstudeeronderzoek naar Veilig Varen * Folder Vaar veilig Voorkom motorstoring * Folder Veilig Varen op de Waal * Hoe kun je veilig zwemmen? * Nieuwe brochure Gasveilig * Varen doe je samen in de haven van Amsterdam * Vernieuwing Erecode voorWadliefhebbers beschikbaar * DIVERS NIEUWS * Gratis app KNRM helpt watersporters met goede voorbereiding vaartocht * Nieuwe BICS software beschikbaar voor alle schepen * Nieuwe visuele identiteit voor de CCR ter gelegenheid van de viering van het 200-jarig bestaan * Veelgestelde vragen over zwemmen in buitenwater

Info 20M nummer 81
December 2014 (1,5 Mb)

Inhoud: * Henk Bos overleden * Doet u mee met uw herinnering aan Henk Bos? * Verlaging examentarieven Vamex 2015 * Vaarbewijzen in België in de lift * Kustnavigatie nieuws * Wijzigingen Binnenvaartregeling ivm Inland AIS * AIS folder Rijkswaterstaat * AIS informatieblad van CCR * CCR folder over Inland AIS en Inland ECDIS *Persbericht CCR over informatieblad AIS * Praktische folder Rijkswaterstaat over verplichtstelling AIS * AIS en ECDIS vanaf 1 december verplicht op de Rijn * AIS en ECDIS verplicht? * AIS en blauwe kegels in Duitsland * AIS informatie van Bureau Telematica Binnenvaart * ECDIS informatie van Bureau Telematica Binnenvaart * Vooralsnog geen ontheffingsmogelijkheid voor Inland AIS plicht * Uitnodiging Telematicadag 30 december 2014 * Agentschap Telecom en de plezier- en beroepsvaart * Wijzigingen Binnenvaartregeling ivm het Europees Scheepsnummer * Beantwoording Kamervragen over de relingplicht voor binnenvaartschepen * De CCR lanceert het Observatorium voor de binnenvaart in Europa * Presentaties over de overgangsbepalingen technische eisen binnenschepen * Omgevingswet * Omgevingswet in het kort * Betrokkenheid bij nieuwe Erfgoedwet groot * Gemeenten en Rijk samen verantwoordelijk voor maritiem erfgoed * Beschermen archeologische vindplaatsen onderwater * Erfgoed, waterbodems en het bestemmingsplan * Maritiem erfgoed behouden voor de toekomst * Nieuwste e-Magazine gaat in op maritieme archeologie binnen ruimtelijke ordening * De gelaagde geschiedenis van de Westelijke Waddenzee * Handreiking buitendijks erfgoed noordelijk kustgebied * Het Markermeer en IJmeer in beeld * Deltacommissaris neemt Masterplan kust en erfgoed in ontvangst * Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed * Heemschut thema-nummer over mobiel erfgoed * Inspraak tot 1 februari 2015 mogelijk op Nationale Strategie Digitaal Erfgoed * Nieuwe criteria voor het Nationaal Register Varende Monumenten * De Bosatlas van het cultureel erfgoed * Nieuw boek Westlanders blijven varen * Stichting Maritiem-Historische Databank (Marhisdata) * Twee monumentale scheepswrakken in Almere beter beschermd * App reismelden binnenkort beschikbaar * Elektronisch melden nu ook via de app 'Reismelden' * Maatregelen Actieplan vaarrecreatie zichtbaar * Actualisering besluit verlaagd BTW tarief voor verenigingen * Onderzoek naar sloopboten * Ongevallen bij trainingen, wedstrijden of evenementen * Dag van de Watersport 6 juni 2015

Info 20M nummer 80
Oktober 2014 (1 Mb)

Inhoud: * Directe afgifte vaarbewijs succesvol * Vermindering administratieve lasten * Nieuwe exameneisen Klein Vaarbewijs * Vereenvoudiging exameneisen per 1 augustus 2014 * Gewijzigde toetsmatrijs Klein Vaarbewijs * Gratis omruil oude papieren vaarbewijzen in het najaar * Autorisatiebesluit Stichting VAMEX, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten * Bewijs dat je kunt varen * Veel discussie over Watersport "vaarbewijs" * Watersportbonden zien niets in nutteloos Watersport Vaarbewijs * Tips voor examenkandidaten Kustnavigatie * Nieuwe leskaarten 1630-serie * Nieuwe website Watersportverbond * Gewijzigde regelgeving op Duitse maritieme binnenwateren * Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet * Controle op reddingsvestverplichting in Frankrijk * Nieuwe folder Draag uw reddingsvest! * Veel reacties op de concept Erfgoedwet in de inspraakronde * Reactie overheid op de internetconsultatie Erfgoedwet * Verkoop van grote Nederlandse pleziervaartuigen naar het buitenland stijgt enorm! * Verkeersbesluit marifoonverplichting en radarvaart op het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal * Voor welke schepen geldt de verplichting Inland AIS per 1 december 2014? * Inland ECDIS verplichting per 1 december 2014 * Inland ECDIS verplicht in Rijnvaartpolitiereglementgebied per 1 december 2014 * Minimum eisen Inland ECDIS apparatuur * Inland AIS en Inland ECDIS verplichting gaat ook gelden voor het BPR gebied! * Voorgestelde inschakelverplichting radar in geval van een defecte AIS? * Oproep opstellen Zwartboek Scheepskeuringen * Korte impressie mobiel erfgoed conferentie Behouden Vaart * FONV zoekt een Webmaster, Communicatieadviseur en Registerbeheerder * Geen subsidie meer voor particuliere eigenaren van historische schepen * Aanvraag Mobiel Erfgoed Centrum gehonoreerd * Alle erfgoedopleidingen onder één dak de ErfgoedAcademie * Nieuw boek van Open Monumentendag Op Reis * Nieuw bord zet monumenten op de kaart * Cultuurgoederenverdrag van Den Haag * Rijksmonumentenbord * Ook onder water zijn rijksmonumenten voortaan herkenbaar * Archeologen duiken in het Oostvoornse Meer * De Rijksdienst duikt in de Waddenzee * Romeins schip geconserveerd * Zeldzame vondst in 17e-eeuws vrachtschip * Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte Kennisagenda: Karakterschetsen * Erfgoedmonitor * Erfgoedmonitor Mobiel Erfgoed * Erfgoedmonitor Mobiel Erfgoed Historische schepen * Oude sporen in een nieuwe eeuw: de uitdaging na Belvedere * Publicatie Ruimtelijke ordening en erfgoed * Zoeken in honderden cultuurtijdschriften * Woonboten en het bouwbesluit is erger dan het leek * Nederlandse Technische Afspraak voor drijvende bouwwerken * Landrotten op het water * Wat zijn de gevolgen voor de voorwaarden van de fusie tussen EFM en Oranje? * Motorbootvarenprijs 2014 voor RWS voor haar rol in Varen doe je Samen * Hoofdlijnenakkoord voor Varen Doe Je Samen na 2014 * Beantwoording Kamervragen oldtimers * De database Liggers Scheepsmetingsdienst LSD compleet! * Wat betekent de Miljoenennota 2014 voor de watersportsector? * Rabobank Cijfers en Trends over Jachthavens * Top 10 ergernissen op het water * Sloopschepen

Info 20M nummer 79
Augustus - September 2014
(4,5 Mb)

Inhoud: Inleiding * Definities * Belasting van een blok * Werklast * Proefbelasting * Breukbelasting * Veiligheidsfactor of gebruiksfactor * Grootschoottakel * Tabel kunststoffen waar touw van gemaakt wordt * Blokformaat * Dikte touwschijf * Spoorvorm touwwerk met liniaire kern * Dikte touwschijf met liniaire kern * Groefvorm, schijfdiameter en openingshoek staaldraadschijven * Schijfmateriaal, tabel met overzicht * Groefbalasting * Lagers Berekening vlaktedruk * Materiaal voor glijlagers * Gesinterde zelfsmerende lagers * Glacier of glycodur lagers, patentlager * Kogel- rol- en naaldlagers, te verekenen statische belasting * Composietlagers, Belasting kunststofkogels en naalden * Perspassing, monteren van Glycodur lagers * Sterkte berekeningen ophanging, blokken met 1 schijf * Vrijlopend blok * Opgehangen blok * Met hodsvot * Invloed belasting onder een hoek * Output uit een takel * Sterkteberekeningen * Ronde haak * Platte haak * Sterkte berekening driehoekige haak * Belasting van de as * Situatie binnenbeslag * Berekening frame * De veren * Buiging van de brugstrip * Buiging as midden schijf * Buiging as buitenste schijf * Afschuiving en vlaktedruk * De lassen * Effecten van doorbuiging * De brugstrip * De zakking * De as heeft een traagheidsmoment * Conclusies * Link naar de Roacformules * Blokken opschalen via formules * Blokframe van een strip * Striplengte en breedte bepaling * Buigmal berekening.

Info 20M nummer 78
Juli - Augustus 2014
(1,3 Mb)

Inhoud: * Nieuwe afbakening examen Klein Vaarbewijs * Nieuws over onderwerpen in de examenvragen KVB1 en KVB2 * Advies Raad van State betreffende wijziging van het Binnenvaartbesluit, houdende de afschaffing van de beperkte geldigheidsduur van het klein vaarbewijs * Struikelblokken bij het examen Klein Vaarbewijs * Fraudepreventie bij examens klein vaarbewijs * Plenaire voorjaarszitting 2014 van de CCR * IenM verheugd over uitstel scheepseisen op de Rijn * Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de afvalafgifte in de binnenvaart * Abonnement afvalinzameling binnenvaart aangepast * Ook voor de recreatievaart: Afval afgeven langs de rijksvaarwegen? Neem een abonnement! * Werk aan oude jachten straks duurder * Asbestvrijverklaring van de baan * Asbest op oude boten * ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland ondertekenen intentieverklaring samenwerking Waterrecreatie Nederland * Beëindiging formele samenwerking SRN * Officiële overhandiging brochure "Veilig langs een veerpont" * Voorkom onderkoeling * Website Watererfgoed * Erfgoed binnen boord - Archeologie en waterbodems 9 oktober 2014 * Woonboten zijn bouwwerken * Archeologische verwachting in de uiterwaarden * Archeologie in de uiterwaarden * Thema Open Monumentendag 2014 Op Reis * Wetsvoorstel Erfgoedwet * Nederlands erfgoed beter beschermd door de nieuwe Erfgoedwet * Voor varend erfgoed van belang zijnde teksten uit de Erfgoedwet * Openbare reacties op de Erfgoedwet * Internetconsultatie Erfgoed nog tot 14 juli 2014 * Vlugschrift Nieuwe Erfgoedwet: Knelpunten en wensen Varend Erfgoed * Gebruikerstevredenheidsonderzoek Pleziervaart

Info 20M nummer 77
Juni - 2014
(3,3 Mb)

Inhoud: * Beoordelen van blokken * Wettelijke eisen * Oude blokken * Oude blokken bekijken * Diverse problemen * Meten aan blokken * 3 stellingen * Wat zegt de literatuur hierover * Meetopstelling, Weegschaal, Lier, Blok * 1. Schijfdiameter heeft invloed op het rendement * Metingen wrijvingsverlies tufnol schijven en RVS as * 2. Materiaal loper heeft invloed op het rendement * 3. Materiaal lager heeft invloed op het rendement * Wrijvingsverlies diverse lagers bij 130 kg belasting * Is het verlies demensieloos? * Draagvermogen van schijven * Trekproeven * Gebruikte testschijven in dit nummer.

Info 20M nummer 76
April - 2014
(0,7 Mb)

Inhoud: * Einde aan seniorenkeuring klein vaarbewijs * Klein Vaarbewijs in getallen * Varen doe je samen onderzoekt oorzaken ongevallen * Multilingual Safe boating brochures available * Numericanal Europese voorlichting over veilig varen * Geen marifoon meer? Trek uw registratie in! * AIS geautomatiseerd meld- en volgsysteem voor de scheepvaart * Consultatie Wet bestuur en toezicht rechtspersonen * 8th European Maritime Heritage Congress 4 - 7 June 2014 * Rode diesel en historische vaartuigen * Nieuwe website en logo LVBHB * Nieuw rapport Kanovaarwegen in Nederland * Waardevol onderzoek beter benutten vaarwegen * Betere veiligheid en arbeidsomstandigheden in de zeevaart * Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vernieuwd * Nieuwe website archeologie voor professionals * Rapportage Archeologische Monumentenzorg 221 * Scheepswrak Stavoren 17 gepubliceerd * Erfgoedwet * Bepalen van de arbeidsrelatie in vereniging of stichting * Marinetraffic geeft AIS intensiteitsplaatjes.

Info 20M nummer 75
Februari - 2014
(11 Mb)

Inhoud: * Blokken inleiding * Soorten blokken, gestropt, binnenvaart, zeevaart ,haakblokken, beugel blokken, vork en gaffelblokken, oogblokken, wartelblokken, staartblokken, voet of kinnebaksblokken, patentblokken, schildpadblokken, jufferblok, vioolblokken, kattekop, klauwvalblok * Vorm van blokken, afmetingen, levensduur, opgenomen energie * Bepalen van de afmetingen, dimensionering, lengte en dikte bepaling * Schijven, materiaal, palmhout, pokhout, messing of brons, tufnol, bewerken van tufnol * Het maken van een schijf * De assen * Haken, zwaantje, harpoenbek, duimschroef, vogeltje, gaatje, splijtneus, zusterhaak, knopje, gewonehaak, kip of kathaak * Ongestropt blok * Gestropt blok * Binnenbeslagblokken * Buitenbeslagblokken * Staaldraad tuigblokken * Conserveren van scheepsbeslag

Info 20M nummer 74
Januari - 2014
(0,7 Mb)

Inhoud: * Examinering binnenvaart- en watersportdiploma's in een hand? * Samenvatting Nationaal Motorbootzaken Onderzoek 2013 * CWO secretariaat verhuist naar Loosdrecht * Regeling tarieven Centraal Bureau * Rijvaardigheidsbewijzen 2014 * Wijziging diverse tarieven per 1 januari 2014 * Inland AIS vanaf 1 december 2014 verplicht * Ontwikkelingen rond elektronische vaarkaarten (ENC's) * Extra eisen 20+ vóór 2018 * Hou rekening met inspectiedrukte * Wijziging Besluit mandaat certificering binnenvaartschepen * IenM verheugd over mogelijk uitstel scheepseisen op de Rijn * Visie 2018 van de Centrale Rijnvaart Commissie * Wijzigingen technische eisen voor de Rijnvaart * Beleidsregels ontheffingen generatorverbod Rotterdam * Beantwoording kamervragen over de betaling van havengelden voor de recreatievaart * Beantwoording kamervragen over het milieuprobleem door oude boten in havens * ILT publiceert de Staat van transportveiligheid * Een toekomst voor dijken: handreiking voor iconen Hollands landschap * Het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed komt er aan! * Op Reis is thema Open Monumentendag (13-14 september 2014) * Mobiel Erfgoed Lening van Mondriaan Fonds en Nationaal Restauratie Fonds * Bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland * Gratis nieuwsbrief De Erfgoedstem * Stalen en ijzeren (kof)tjalken op zee * Bruine ANWB-borden op monumenten blijven bestaan

Info 20M nummer 73
26 December - 2013
(13 Mb)

Inhoud: Wetstenen van België: Beschrijving van 17 Belgische wetstenen in 70 blz. 359 afbeeldingen. Coticule laag identificatie Ol'Preu, Veine-aux-Poissons, Petite-Veinette, Filet, Grosse-Blanche, Gros-Grès, Dressante, Jolie-Veinette, Petite-Blanche, Les deux Grosses-Latneuses, Nouvelle veine, La Grise, La Verte, La Veine aux Clous. Relatie dichtheid - fijnheid, Vintage coticule identification, Koosjer Coticule, Rouge de Salm / Lorraine, BBW Belgian Blue, Gillette steen, Gres du Cierreux, La Levant, CotPyr en CotCarb, Scanning Electron Microscopy afbeeldingen (SEM) van Coticule en slurry.

Grinding and Honing part 4
26 December 2013
(13 Mb)

Contents of part 4: 17 stones in 70 pages and 359 pictures. Coticule layer identification Ol'Preu, Veine-aux-Poissons, Petite-Veinette, . Filet, Grosse-Blanche, Gros-Grès, Dressante, Jolie-Veinette, Petite-Blanche, Les deux Grosses-Latneuses, Nouvelle veine, La Grise, La Verte, La Veine aux Clous. Density and fineness, Vintage coticule identification, Kohsjer Coticule, Rouge de Salm / Lorraine, BBW Belgian Blue, Gillette stone, Gres du Cierreux, La Levant, CotPyr en CotCarb. Scanning Electron Microscopy pictures (SEM) Coticule and slurry.

Info 20M nummer 72
November - 2013
(0,6 Mb)

Inhoud: Nieuwe examenonderwerpen Klein Vaarbewijs * Nieuwe afbakening KVB1 * België ook aan het vaarbewijs * Aantallen scheepvaartongevallen op de Noordzee en de Nederlandse binnenwateren * Verplicht vaarbewijs onnodig * CvO wordt CBB * HISWA gaskeuring of een binnenvaart gaskeuring? * Beleidsregel ter nadere uitwerking technische eisen binnenvaart * Zone 2 voor pleziervaartuigen * Wat is een ENC, Inland ENC, E

IS en Inland ECDIS? * Enkele wettelijke definities Inland ECDIS en Inland AIS * Inland AIS in het Rijnvaartpolitiereglement * CCR: AIS en ECDIS verplichting * Uitvoeringsverordening technische specificaties Inland ECDIS door de EU * Operationele en functionele vereisten, testmethoden en * vereiste testresultaten van Inland AIS * CCR stelt nieuwe edities van de Standaard voor Inland ECDIS en de Teststandaard voor Inland AIS in werking * Rode diesel dispensatie uitgebreid * Eerste e-magazine maritiem programma verschenen * Handboek om maritieme archeologische vondsten beter te herkennen * Onderzoek wrakken bij Texel * Eerste Rijksmonument onderwater op en top beschermd * Spannende IFMAF scheepsopgraving * Uniek onderwateronderzoek naar Romeinse kade * Aanpassing KNMI-waarschuwingen * Bezwaarbrief betaalsysteem inzameling afvalstoffen binnenvaart * VDJS IS VERHUISD!

Info 20M nummer 71
Zomer - 2013
(0,55 Mb)

Inhoud: Ontwikkelingen rond het Klein Vaarbewijs * VAMEX nieuws * Seniorenkeuring voor het rijbewijs en klein vaarbewijs * Nieuw model certificaat en diploma's binnenvaart * Vrijstelling Groot Vaarbewijs voor bedrijfsmatig gebruikte sleepboten * Kleine sleep- en duwboten en de Verklaring namens de Minister * Wachtschepen Scouting Nieuws * Hoofdstuk 19 nieuws * Meer weten over Certificaat van Onderzoek? * Overleg Techniek en Nautiek Binnenvaart voorjaar 2013 * Bokkepoot online * Nieuwe motorenrichtlijn ook voor bestaande motoren? * Marifoonnieuws * Kamerbrief alternatieven afschaffing vrijstelling MRB oldtimers * Uitstel leegvaren "rode" bunkers tot 31 december 2013 * Rode diesel nieuws voorjaar 2013 * EFM-experts nu erkend via NBKB * Digitale versie EFM Nieuwsbrief gratis bekijken * Folder Werk veilig: draag een reddingsvest * VDJS-app * Rijkswaterstaat start proef met 'Markeercheck-app' voor melding storingen aan vaarwegmarkeringen * Beurs Klassieke Schepen naar de HISWA * Nieuw boekje: herkennen van archeologische vondsten uit waterbodems en hoe daar mee om te gaan * Gids historische isolatiematerialen

Grinding and Honing part 3
March 2013
(23 Mb)

Contents of part 3: 22 stones in 118 pages and 568 pictures. Chapter 6 Summary natural whetstones in Europe with 2-letter country code (ISO 3166-1)
* CZ Tjechië - Piscovec - Bridlice - Marmor, * DE Germany - Bad Berleburg Mysterie stone, * DE Germany - Bentheimer en Gildehauser sandstone, * DE Germany - SpiegelbergWetzsteinstollen, * GB England, Charnley Forest Hone, * GB Engeland, Moughton Whetstone, * GB Schotland, Water of Ayr and Tam O'Shanter hone works -, Water of Ayr - Meikledale quarry, The Dark Blue Water of Ayr - Enterkine quarry, Tam O'Shanter - Dalmore Quarry, Dalmore Blue - Craiksland Quarry, Dalmore Yellow, Dual grit, * GB Wales Gwespyr stone, Waun Y Llyn stone, * GB Wales Inigo Jones Dragon's Tonque, * GB Wales Llyn Idwal (Grecian hone), * FI Finland - Paakkolan öljyhiettä, * FI Finland - Wästikivi Oy and Kuntalitokivi, * NO Norway - Eidsborg Ragstone, * NO Norway - Hylestad stone, * SE Sweden - Gotland sandstone, * SE Sweden - Lemunda sandstone, * SE Sweden - Loosbryne, * SE Sweden - Orsa sten, * SK Slowakia - Rozsutek, * US Hindostan Whetstone.

Info 20M nummer 70
Slijpen en wetten deel 3

Maart 2013
(23 Mb)

Inhoud deel 3: 22 wetstenen in 118 pagina's met 568 afbeeldingen. Hoofdstuk 6. Overzicht natuurlijke wetstenen in Europa met 2-letterige landen code (ISO 3166-1) * CZ Tjechië - Piscovec - Bridlice - Marmor, Zeisstenen, * DE Duitsland - Bad Berleburg Mysterie stone, * DE Duitsland - Bentheimer en Gildehauser zandsteen, * DE Duitsland - Spiegelberger Wetzsteinstollen, * GB Engeland Charnley Forest, * GB Engeland Moughton, Llanbedr, * GB Schotland Tam O'Shanter hone works - Water of Ayr, Dark Blue Water of Ayr, Tam O 'Shanter, Dalmore Blue, Dalmore Yellow, Dual grit, * GB Wales Gwespyr steen, Waun Y Llyn steen, * GB Wales Inigo Jones Dragon'stone, * GB Wales Llyn Idwal, * FI Finland - Paakkolan öljyhiettä, * FI Finland - Wästikivi Oy en Kuntaliitokivi, * NO Noorwegen - Eidsborg Ragstone, * NO Noorwegen - Hylestad Molensteen, * SE Zweden - Gotland zandsteen, * SE Zweden - Lemunda zandsteen, * SE Zweden - Loosbryne, * SE Zweden - Orsa sten, * SK Slowakije - Rozsutek, * US Hindostan Wetsteen.

Info 20M nummer 69
Januari / Februari - 2013
(0,5 Mb)

Inhoud: Examenreglement vaardiploma's goedgekeurd * Keuringsleeftijd vaarbewijzen wellicht omhoog * Schultz onderzoekt seniorenkeuring vaarbewijs * Vaarbewijs nieuws * Praktijkexamen groot vaarbewijs * CWO nieuws * Cursus bomen, jagen en zeilen op klein vaarwater * Nota van beantwoording wijziging ligplaatsenbeleid Zuid-Holland * Problematiek overgangsbepalingen ROSR voor de kleine binnenvaart * Verslag schriftelijk overleg inzake besprekingen in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) * Beantwoording resterende vragen AO zee- en binnenvaart 6 februari 2013 * Folder Rode diesel verdwijnt vanaf 1 januari 2013 * Rode diesel nieuws * Verhaal over de veiligheidskeuring van EFM * Middeleeuws wrak op het IJsselmeer wordt rijksmonument * Scheepswrakken in eerste aflevering De Wereld Leert Door * Aandacht voor restauratieambachten * Restauratiebeurs april 2013 * Conferentie Water en erfgoed: Protecting Deltas, Heritage Helps! * Spiegelkrant 2013 * VDJS breidt veiligheidscampagne uit * Kamervragen met antwoorden m.b.t. kaarten 1800-serie * Geld verdienen met erfgoed * Nieuw boek: De maat genomen * Hier onveilig? Onmogelijk! * Nagekomen bericht rode diesel voor historische schepen! * Geactualiseerde VDJS Knooppuntenboekjes en folders editie 2013 online.

Info 20M nummer 68
November / December - 2012
(0,5 Mb)

Inhoud: Omruilactie papieren vaarbewijzen uitgesteld * Toelatingseis KVB1 voor KVB2 komt te vervallen * AIS verplichting Gent * Subsidieregeling Inland AIS aangepast * Subsidieregeling Inland-AIS behandelt in de Tweede Kamer * Voorgenomen wijziging RPR inzake Inland AIS * Rode Diesel verdwijnt * Rode dieselolie afgelopen * Rode diesel verdwijnt vanaf 1 januari 2013 * Brief FONV rode diesel * Klassieke auto's en motorrijtuigenbelasting * Op weg naar een herijkt register FONV * Aandacht voor restauratieambachten * Kogge bij Kampen begin vijftiende eeuw * Beschermen van scheepswrakken in Europees verband * Eerste deel van het VOC-archief van scheepswrakken digitaal * 1800-serie uitgesteld * Aansluiting Sportvisserij bij NOC-NSF * Wat maakt een charterhaven een goede haven * Communicatie via VHF.

Info 20M nummer 67
September / Oktober - 2012
(0,7 Mb)

Inhoud: Wijzigingen Binnenvaartregeling mbt vaarbewijzen * Benaming examens Klein Vaarbewijs gaat veranderen * Open navigatievragen Klein Vaarbewijs krijgen meer gewicht * Nieuwe afspraken over updaten leermaterialen Klein Vaarbewijs * Nieuwsbrief VAMEX * Meer bevoegdheden minister bij zelfstandige bestuursorganen IenM * CWO-secretariaat blijft bij het Watersportverbond * Nieuwe folder communicatie op het water * Rijkswaterstaat lanceert website www.vaarweginformatie.nl * Boekje Daarom Watersport * Verklaring namens de Minister momenteel onmogelijk voor kleine sleepboten * Foutieve info oude motoren * Beantwoording kamervragen grote zorgen kleine binnenvaart * Rondvaartboten opnieuw onder de loep * NEN-normen niet vrij van auteursrecht * Afschaffen rode diesel voor pleziervaart * Assurantiebelasting verhoogd naar 21%? * Deelakkoord Begroting 2013 * Rijkswaterstaat installeert eerste base station voor Inland-AIS * Schat aan historische gegevens voor iedereen beschikbaar * Gegevens Sontvaart 18de eeuw nu online * De Wrakkenwijzer online * Presentatie maritieme publicatie Rede van Texel * Scheepswrak eerste rijksmonument van Lelystad * Waardestellend rapport over Zweeds scheepswrak Sophia Albertina * Oude meetbrieven * Gasexplosie woonboot Amsterdam * Groeiende groep oldtimers veroorzaakt steeds meer schadelijke emissies.

Grinding and Honing part 2
Version 1.1
Oktober 2012
(8,5 Mb)

Contents of part 2 with 275 pictures.
Chapter 4 Types of natural honing stones, Definition stones, classifying stones, Igneous stones, Depth stones, flow out stones, Fission Rocks, difference in hardness, Sedimentary stones, Origin of sedimentary stones, Solid deposition, Granules, Less durable, Metamorphic stones, Origin of metamorphic stones, Structure and texture, Size of particles, Sandstone, Quartz sandstone, glauconitic sandstone, Psamnite sandstone, Arkos sandstone, Grain Shape, Slate, From mud to shale in 7 steps, Slate and size of grain, Slate and honing stone, Novaculiet - (Arkansas, Charnley Forest stone, Turkey, Llyn Idwall), Silica, Silicon dioxide, Flint, Chalcedony, Jasper, Jade, Beryl.* Chapter 5 acquisition of stones and then * Chapter 5a. Difference grinding, polishing and honing, Classification to grain size, which stones can I use for what, classifying the grain size and use, acquiring (purchases) * Chapter 5b. Designations of stone, polishing stone, rectangular stone, Belgian stone, gully stone, Gillette stone, Gloss stone, milling stone, gauge stone, gauge honing stone, Holystone or Psalms book, Lithography stone, bench-hand stone, round bench-hand stone, slurry stone, knife block, multi form stone, oil stone, Roman honing stones, shale stone, straight razor hone, Razor stone, oversized rectangular stone, pumice, knife board or honing board, grinding stone, grinding files, scythe stone, gold proof stone, Water stone, honing stone, paint rub stone, Saddle form stone (also milling stone), polisher * Chapter 5c Historical finds, Grinding and polishing stones for flint axes, making a flint axe, grinding stone of Slenaken, historical objects, Eidsborg stones used by Vikings, SO1 an early 17th century merchant ship in the Scheurrak, Coticule of more than 360 years old * Chapter 5d Cleaning dirty stones,Oil filled stones, salt, dishwasher tablets, other cleaners, surprises * Chapter 5e Method to determine what kind of stone, Determination of honing stones, appearance, texture, coarse or fine, sound, layering, colors and color patterns, slurry colors with a 'rubbing' stone, inclusions, density, hardness or scratch hardness, Testing hardness, Turners Sclero-meter, DIY 3 models, hardness of steel knives * Chapter 5f. Lapping a stone, Silicon carbide lapping plate by Norton and Nanima, diamond lapping plate and DMT Shapton DDLP duo sharp, a cheap way to plane honing stones with waterproof sandpaper, alternative method with a diamond lapping plate, lapping bridge * Chapter 5g Lapping machine. Bicycle wheel surface grinder. Lapping plate construction, grinding effect on a Rozsutec sample, sanded, coarse sanded C60, C90, C120, C180 and C220, C320, C400, C600, C800 and polished C1200 * Lapping machine 2 * Electroplated disc * Chapter 5h. DIY honing stone, Introduction, teaspoon, tools, method, fraction, lapping and square grinding by hand held machine * Chapter 5i. Gluing, Gluing broken and self made stones * Chapter 5j. Water or oil, Requirements for the liquid, water stones, oil stones, use of slurry, which oil, afterwards * Chapter 5k. Cleaning, storage, boxes, Making a box, glue, finishing, remarks, box models, on a plank, on a plank with laths, glued to a paddle, special boxes * Chapter 5m. Database, Why a database?, purpose of a database, which data are interesting, matrix, page from former database SRHDB, numbering of stones, material used to number, rendering, position, practical numbering, practice, page from the database EU-stones. * P-grit ruler, Waterproof sandpaper.

Grinding and Honing part 1
Mei - 2012
(6,8 Mb) V1.1

Contents of part 1 with 167 pictures.
Chapter 1. The stone of Bert Meijer * Cause and effect of the search. * Traveling to Petit Sart in the town of Lierneux. * Musée du Coticule. * Occurrence of Coticule. * The end of the traditional mining in 1980. * A new beginning in 1986. * Another new beginning in 1998. Chapter 2. Difference between sanding, grinding and lapping (polishing) * Sanding. * Grinding. * Lapping. * Grain Comparison. Chapter 3. Historical abrasives * Soda - soap - sand; types of sand - Quartz Sand - White Sand - Garnet Sand. * Sources of knife-boards; grinding on the knife-board; abrasives for grinding on the knife-board, grinding tests with sand, pulvered stone, brick, tile, brick and clay, brick from Groningen. * Alternative abrasives: wood ash, burned Bone, pumice, tinder or punk, Birch mushroom, Pavement - sill - Granito countertop, ceramic, edge of a plate, 'ceramic steel'. * Grinding powders of natural origin: Tripoli; lime and chalk, limestone of Vienna, Vim. * Corundum - Emery - Emery and Smirgel; Naxos; Levantiner. * Summary of grinding tests.

Info 20M nummer 66
Slijpen en wetten deel 2

Versie 1.1
Oktober 2012

(7,8 Mb)

Inhoud deel 2: met 275 afbeeldingen.
* Hoofdstuk 4 Soorten natuurlijke wetstenen * Definitie gesteente, Klassificering van gesteenten, Stollingsgesteenten, Diepte gesteenten, Uitvloeiings gesteenten, Splijtingsgesteenten, Verschil in hardheid, Afzettingsgesteenten, Ontstaan van afzettingsgesteenten, Massieve afzetting, Granulaten, Minder duurzaam, Metamorfe gesteenten, Ontstaan van metamorfe gesteenten, Structuur en textuur, Korrelgrootte, Zandsteen, Kwartszandsteen, Glauconiet zandsteen, Psamniet zandsteen, Arkose zandsteen, Korrelvorm, Leisteen, Van modder tot leisteen in 7 stappen, Leisteen en korrelgrootte, Leisteen als wetsteen, Coticule, Novoculiet - (Arkansas, Charnley Forest, Turkey stone). Hoofdstuk 5 Verwerven van stenen en dan * 5a Verschil slijpen, wetten en polijsten, grootte van de korrel, Welke stenen kan ik waarvoor gebruiken, Slijpen, Indeling naar de korrelgrootte en hun gebruik, Het verwerven (aankopen).* 5b Benamingen van stenen, Aanzetsteen, Banksteen, Belgisch brok, Geulsteen, Gilettesteen, Glanssteen, Maalsteen, Gutssteen, Gutswetsteen, Holystone of psalmenboek, Lithosteen, Machinesteen, Machinistensteen, Melksteen, Messteen, Multivormsteen, Oliesteen, Romeinse wetstenen, Schaliesteen, Scheermessteen, Scheersteen, Schuifsteen, Schuursteen, Slijpplank of wetplank, Slijpsteen, Slijpvijlen, Strekel, Toetsteen, Watersteen, Wetsteen, Wrijfsteen, Zadelsteen ook maalsteen, Zoetesteen * 5c. Historische vondsten, Slijp en polijststenen voor vuurstenen bijlen, Het maken van een vuurstenen bijl, Slijpsteen van Slenaken, Historische objecten, Stenen die ook Vikingers gebruikten, SO1 Een vroeg 17e eeuwse koopvaarder in het Scheurrak, Coticule van meer dan 360 jaar oud.* 5d. Reinigen van vuile stenen, Oliegevulde stenen, Zout, Vaatwasmachine, Andere reinigingsmiddelen, Verrassingen * 5e. Determinatie methodiek om een steensoort te bepalen, Determineren van wetstenen, Het uiterlijk, Structuur, Grof of fijn, De klank, Gelaagdheid, Kleuren en kleurpatronen, Slurry kleuren met een melksteen, Insluitingen, De dichtheid, De hardheid of krasbaarheid, Testen hardheid, Turners Sclerometer, DIY 3 modellen, Hardheid van messenstaal * 5f. Vlak maken van een wetsteen, Siliciumcarbide vlakstenen, Nanima lapping plate, Diamant vlakstenen, Shapton DDLP en DMT duosharp, Goedkope manier om een wetsteen te vlakken met watervast schuurpapier, Alternatieve methode met diamant, slijpbrug * 5g. Vlakslijpmachine, Fietswiel, Elektromotor, Slijpvoorbeeld Rozsutec, Effect slijpkorrel op resultaat, Geschuurd, Grof geschuurd C60, C90, C120, C180, C220 licht gezoet, C320, C400 donker gezoet, C600 gesatineerd, C800 gepolijst, C1200 gepolijst * 5h. Zelf maken van een wetsteen uit natuurlijk materiaal, theelepeltjestest, De procedure, Vlak en haaksslijpen met de haakse slijptol, Diamant zaag-schuurschijfcombinatie, Steun met leunspaan voor de haakse slijptol, Stofafzuiging * 5i. Lijmen van een gebroken steen * 5j. Water of olie en het nut er van, Eisen aan de vloeistof, Waterstenen, Oliestenen, Het gebruik van een slurry, Welke olie * 5k. Schoonhouden van het oppervlak, bewaren van wetstenen; wetsteenboxen, Een wetsteendoos maken, Het cement, De afwerking, Opmerking, Modellen van wetsteenboxen, Op een plankje, Een plankje met latjes, Op een paddel gelijmd * 5l. Waarom een database, Doel is een determinatietabel, Kaartenbak, Matrix, Een pagina uit de vroegere SRP Straight Razor Hone Database, Coticule Natural Combo, Kosher, Nummeren van de stenen, Materiaal, Weergave, Positie, Het nummeren in de praktijk, De praktijk in voorbeelden, Pagina uit de database EU-stone. P Grit liniaal.
Zie voor deel 1 Info 20M nummer 60

Info 20M nummer 65
Maart / April - 2012
(3 Mb)

Inhoud: EMH maakt zich sterk voor een goede invulling van hoofdstuk 19 * Overgangsbepalingen technische eisen op agenda CCR * Wijziging sscheepsafvalstoffen Rijn- en binnenvaart * Kamerleden zetten zich in voor mobiel erfgoed * AIS niet gebruikt voor verbaliseren binnenvaart * Scheepswrak Titanic beschermd door Unesco * Ontdekking zestiende-eeuws schip bij Stavoren * Reisvoorbeiding, Voorbereiding thuis, verzekering, zaakwaarnemer, het huis. * De boot, opbergschema, de motor, keuring gasinstallatie, zeilersvergrijzing, welke boot? * Varen met ervaring, zeeziekte, voorkomen, voeding, evenwichtsorganen, versnellingen en zeeziekte. * Uitrusting, Bijboot, vouwfietjes, loopplank, zonnetent, koelkast, onderwatertoilet, landvasten, extra diesel, water, stroom, accu’s, gas, bevoorrading. * Aandachtspunten voor de veiligheid, AIS. * Verzekering, reispapieren en documenten, bemanningslijst, vaarplan. * De reis, algemene informatie, mogelijkheden, buitenom, binnendoor, laten vervoeren. * Kaarten en pilots, landenvlaggen, proviand. * Tips voor reizigers * Machinekamer, brandstof en vuil, smeermiddelen. * Schakelschema beveiligingen. * Smeeroliefilter, dieselgeur, luchtfilter, smeerolie in het buitenland, relatie temperatuur en viscositeit, wanneer olie wisselen. Uitrustingstips.
Helaas is de ruimte te beperkt om alle facetten te behandelen. Wij hopen later met een vervolg te komen.

Info 20M nummer 64
Januari / Februari - 2012
(1 Mb)

Inhoud: * Wijziging Binnenvaartbesluit ivm registratie ontzegging vaarbevoegdheden en invordering vaardocumenten * Wijziging Binnenvaartregeling in verband met aanwijzing categorieën vaarbewijzen miv 1 januari 2012 * Plannen en veranderende regelgeving IenM vanaf 1 januari 2012 * Wijzigingen wetten en regels per 1 januari 2012 * Nieuwe Examenlocaties VAMEX * Ondertekening overeenkomst AIS-gegevens * Filmpje koppeling BAG-GBA * Wat verandert er op 1 januari 2012 voor het erfgoed? * Evaluatie archeologiewet * Reactie staatssecretaris Zijlstra op evaluatie archeologiewet * 13th International Symposium on Boat and Ship Archaeology * Verschenen archeologische rapportages over recent gevonden scheepswrakken in Leidsche Rijn * Beantwoording Kamervragen over grondstoffen voor de productie van biobrandstof * Ontwikkelingen biobrandstoffen in beleidsbrief staatssecretaris Joop Atsma * Zorg goed voor uw diesel! * Procedure Brandalarm * Toelichting procedure brandalarm * De brandmelding * De eerste maatregelen * Op rivieren en kanalen * Bij geringe of niet waarneembare brand in de machinekamer * Op ruimer water * Enkele middelen * Resumé

Info 20M nummer 63
December 2011
(1 Mb)

Inhoud: * Wat is voordeliger, gas of elektrisch koken * Scheepspapieren * Papieren voor de schipper: ICC Vaarbewijs * Groot pleziervaartbewijs * Sport / Rijnpatent * Radarpatent * Radarwaarnemer * Regels voor het varen bij Scouting * MBL M3 * Certificaat motordrijver * Dienstboekje * CWO diploma's ( Papieren voor het schip: ICP * Vlaggebrief * Zeebrief / kadaster * Koopovereenkomst * Verzekering * De AVP * Btw bewijs * Meetbrief * Vaartijdenboek * Registratiebewijs * Logboek / scheepsjournaal * Bemanningslijst * Reglementenboeken * Radio communicatie documenten * Apparatuur met vergunning * Olieafgifte boekje * Uitzondering niet beroepsmatige schepen * Bunkerverklaring * Blauw / grijze pas FNOV * Voorlopige registratie * Definitieve registratie * Rode diesel * Certificaat voor wachtschepen * Gasattest * Certificaten brandblussers * Reddingsvesten / reddingsvlotten * Keuringscertificaat navigatieverlichting * Bescheiden betreffende elektrische installaties * Keuringsbewijzen brandblussen * keuringsvewijzen betreffende de kranen en de hijsinstallaties Documentatie installaties * Veiligheid * Calamiteitenlijst met telefoonnummers * Calamiteitenplan * Procedures vastleggen * Controle lijsten * Documentatie techniek Procedure machinekamer * Betreden machinekamer * Onderhoud machinekamer * Brandblus- / dekwaspomp - lenssysteem * Toelichting Machinekamer procedure * risico * Risico's voor personen * Risico's voor schip en omgeving * Onderhoud machinekamer.

Info 20M nummer 62 V1.1
September - November
(1 Mb)

Inhoud: * VAMEX en CBR opnieuw aangewezen als erkende exameninstelling * Nieuwe examenlocaties Vamex * Nieuwe zone-indeling Kennis van de Rijn * Aangepaste cesuur examens groot vaarbewijs * Invoering praktijkexamen voor het Groot Vaarbewijs * Praktijkexamen groot vaarbewijs nu wettelijk geregeld * IVW sluit loket certificering binnenvaartschepen * AIS verplichting in Antwerpen * IVW/Scheepvaart verhuist naar Groot Handelsgebouw in Rotterdam * Gaat het goed met het Certificaat van onderzoek en hoofdstuk 19? * Maatregelen ter voorkoming van verdrinking op de Rijn * Rapport Plan van aanpak klein schip, een nieuw perspectief voor de FlexFleet * Nieuwe Voorzitter FONV * Elf scheepswrakken Almere archeologisch rijksmonument * Beantwoording Kamervragen inzake de voorgenomen huurprijsverhoging van ligplaatsen voor woonboten * Mijmeringen bij het 40e infoblad * Onderzoeksraad voor de Veiligheid * Verantwoordelijkheid van schipper en passagiers * Veiligheidsinformatie * De inzet van verenigingen en eigenaren * Een schip is een kommetje op het water * Voorbeeld van een onveilige situatie * Nog enige voorbeelden

Info 20M nummer 61
Juli - Augustus
(0, 7 Mb)

Inhoud: * Wijzigingen Scheepvaartreglementen treden definitief in werking op 25 mei * Hoofdstuk 19 Europese richtlijn in 2013 in werking? * Marifoon verplicht in België * Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte * Uitsluitend duurzaam geproduceerde biobrandstof toegestaan voor bijmenging * Wijziging Regeling vissersvaartuigen in verband met implementatie AIS-verplichting * Overgangsregeling Binnenvaartwet per 1 juli ten einde * Vamex verhuist in september * Is uw vaarbewijs nog wel geldig? * Vaarbewijs kwijt na te hard varen * Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel modernisering monumentenzorg * Kiezen voor karakter: Visie erfgoed en ruimte * Beschermde stads- en dorpsgezichten online in kaart * Nieuwe gids wijst eigenaar de weg in monumentenzorg * Spelregels en kaart voor een veilige snelle vaart * Basisregistraties Adressen en Gebouwen * Jaarverslag IVW en lozing pleziervaartuigen * Nieuwe versie NOC*NSF handboek Wet- en Regelgeving voor sportverenigingen * Spiegeldag 2011 gaat niet door * World Canals Conference 19 t/m 24 september 2011 in Nederland * Het boordnet en de onderdelen ervan * Omvormer * Werking systeem 3 boot met omvormer * Systeem 4 met scheidingstransformator * Narigheid * Scheidingstransformator op de werf.

Info 20M nummer 60
Mei / Juni 2011
(6,7 Mb)

Dit nummer "Slijpen en wetten kan geen baas je beletten!" is gewijd aan oude kennis en technieken in de serie "Het geheim van de smid".
Inhoud: 1. De steen van Bertus Meijer * Oorzaak en gevolg van de zoektocht * Op reis naar Petit Sart gemeente Lierneux * Musee du Coticule * Het voorkomen van Coticule * Het einde van de traditionele winning in 1980 * Een nieuw begin in 1986 * Nog een nieuw begin in 1998 * 2. Verschil tussen schuren, slijpen en läppen * Schuren * Slijpen * Läppen * Korrelvergelijking * 3. Zand, zeep, soda * Soda, natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, borax. * Zeep * Groene zeep * Zand * soorten zand * zandkorrel diameter * kwartszand * zilverzand * granaatzand * wat zeggen de bronnen over de slijpplank * rechtse en linkse slijpplanken * slijpmiddelen voor gebruik op de slijpplank * slijpproeven * gebruikte plankjes * testmessen * zeven * slijpproef met zand * met biksteen * baksteen * dakpan en klei * kleiwaren in Groningen * eigen stamperij * pannenrood * klei * Andere slijp en poetsmethodes * tripoli * kalk en krijt * kalksteen * Vim * koperpoets * tondel of tonderzwam * valse tondel of berkenzwam * stoep * vensterbank * granito aanrecht * keramiek.
Deel 2 gaat over het herkennnen en de eigenschappen van natuurlijke wetstenen in Europa. Hier wordt de komende maanden aan gewerkt.

Info 20M nummer 59
Maart / April 2011
(1 Mb)

Inhoud: Overgangsperiode vaarbewijs voor pleziervaart tussen 25 en 40 meter eindigt eind juni 2011! * Meer binnenvaartschippers profiteren van subsidie bij inbouw AIS-apparaat * Binnenvaart tegen verplicht AIS * Wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met de overdracht van taken van de IVW aan keuringsinstanties * Ambtenaren Rijkswaterstaat belast met toezicht vaartijden en bemanningssterkte * Uitspraak Minister van Infrastructuur en Milieu mbt eisen voor historische schepen * Verbod op lozing afvalwater door hotel- en passagiersschepen per 1 januari 2012 * Nieuw registratiebewijs voor snelle motorboten * Goede registratie essentieel voor veiligheid watersporters * Marifoonnieuws maart 2011 * Reactie op bezwaren/zienswijzen inzake huurprijsherziening liggelden woonboten * Adres Belgisch Maritiem Loket * Gasfolder * Toekomstvisie waterrecreatie * Boordnet deel 7 corrosie begrippen * Regelgeving aarding * Walstroom mogelijkheden * Veiligheidswaarschuwing

Info 20M nummer 58
Januari / Februari 2011
(0,9 Mb)

Inhoud: Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart België * Inland AIS in wetgeving * Belgisch Maritiem Loket beantwoordt alle vragen over koopvaardij, plezier- en binnenvaart * Nieuwsbericht Varen doe je samen! * Roerend erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed * Negen kandidaten voor Werelderfgoedlijst * Houten scheepswrak uit 1640 archeologisch onderzocht * Nieuwe monumentenwet in de maak * Technische eisen gesteld aan historische schepen in kamerstuk 2011 * Amsterdamse haven schakelt over op walstroom * Nader bekeken: De definitieve invoering van de laagzwavelige/zwavelvrije gasolie * Elektriciteit van de zon deel 6, de hoofdschakelaar en hoofdzekering * Iso 10330 hoofdstuk 6 accu hoofdschakelaar * Doel hoofdschakelaar * De plaats van de hoofdschakelaar * Accuschakelaars * De hoofdzekering * Geen hoofdzekering in het startcircuit * Voorbeeld startstroom berekening

Info 20M nummer 57 V1.1
December 2010
(3,3 Mb)

December 2013
met 3 pagina's uitgebreid.

Inhoud: Uit de historie van een Pekelder familie. Zoals gebruikelijk komt de familie Bos in de laatste week van december bij elkaar om de feestdagen samen te beleven. Tijdens dit samenzijn worden oude gebruiken en gewoontes gevolgd om het gevoel van verbonden te zijn met het heden en verleden weer nieuw leven in te blazen. Omdat dit behoort tot ons culturele erfenis gunnen we u een blik in deze aktiviteiten. * Kerstbrood. Het kerstbrood kent al een lange traditie in onze familie. Reeds in mijn ouderlijk huis werd deze gebakken in een gedateerde gasoven. Levendig kan ik mij nog herinneren aan een brood die zo groot was dat hij over de plaat heen liep en aan alles vast zat. * Boekweitgrutten. Ook dit werd in ons ouderlijk huis veel gegeten. Het zorgde altijd voor een stevige bodem wat in die tijd wel nodig was daar de omstandigheden aanmerkelijk zwaarder waren dan nu. * Pie. Deze traditie is door Ge meegenomen uit Engeland waar zij 6 maanden de engelse taal bestudeerde in Exeter en aupair was in Ashcombe near Dawlish. *. Knijpertjes en rolletjes. Werden bij beide grootouders gebakken. Bij oma Bos werden stevige rechthoekige wafels gebakken van ongeveer 5 x 7 cm met een dikte van wel 6 mm. Bij de familie Raatjes werden ronde wafels gebakken. * Replica van het wafelijzer van oud oma Bos, Gieten van de lepels, Smeden van de stelen, De eindmontage en het testen van het bakken * Spek en dikken. Deze traditie komt bij opa Raatjes en de familie Hesseling vandaan. Opa Hessel Raatjes gebruikte een groot wafelijzer van wel een meter lang. * Poffert. Ook een traditie uit mijn ouderlijk huis. Het was altijd feest als er gebakken was. Er werd gegeten tot we niet meer konden. * Droge bonen.Veel Groningers die ‘over ver’ wonen hebben heimwee naar dit product en recept.* Oliebollen. Een recept uit “Wannee” vormt de basis van de perfecte oliebollen zoals Ge Bos-Thoma ze al meer dan 40 jaar maakt.

Info 20M nummer 56 V2
November / December 2010
(1,2 Mb)

Inhoud: * Verlaging tarieven examens en afgifte klein vaarbewijs * Wijziging tarieven Binnenvaart per 1 januari 2011 * Wijzigingen scheepvaartreglementen gepubliceerd * Binnenvaartbesluit per 1 januari 2011 gewijzigd * Wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 * Wijziging regeling scheepsafvalstoffen Rijn- en binnenvaart en de Binnenvaartregeling * Boetebedragen per 1 januari 2011 * Richtlijn voor strafvordering varen onder invloed * Richtlijn voor strafvordering tarieflijst waterzaken binnenvaart * Film keuring Certificaat van Onderzoek * Hoe kom je aan een certificaat van onderzoek voor zone 2 in Duitsland? * Certificaat voor pleziervaart met Z registratie grijs gebied * AIS nieuws december 2010 * Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) * Inland-AIS subsidie ook voor verenigingen en stichtingen * Handige AIS brochure met vraag en antwoorden * Miljoenen EU-subsidie voor Nederlandse infrastructuur * Symposium 'Ruimtelijke kwaliteit van historische vaarwegen in Zuid-Holland' * Provincie wil ruimtelijke kwaliteit rond historische vaarwegen versterken * Afsluiting themajaar Leve de Vaarwegen en Waterlinies! * Reacties op ligplaatsenbeleid Zuid-Holland * Eén website met alle informatie over de vaarweg * Laagzwavelige brandstof per 1 januari 2011 * Evaluatie zomerinformatietour afvalwaterinzameling in Fryslan * Diploma's in scheepvaart en luchtvaart goede start * Elektriciteit van de zon deel 5 bedrading * Uitgangspunten, Definities * Documentatie * Stroom door de scheepshuid * Zekeringen veveiligen de bedrading * Opzet van een systeem * Draadiameter en spanningsval * Relatie draaddoorsnede en stroomsterkte * V2 = Versie 2 - Hoofdschakelaar op blz. 26 in de plusleiding gezet.

Info 20M nummer 55
September / Oktober 2010
(1 Mb)

Inhoud: AIS verplicht voor schepen langer dan 20 m vanaf 2012 * Subsidieregeling AIS apparatuur nog tot 31 december 2012 * AIS subsidie ook voor verenigingen en stichtingen? * AIS voor binnenvaart Antwerpen * AIS ervaringen door gebruikers * Gloeikop met AIS * Plaatsnamen invoeren op je AIS transponder * Wijziging Regeling tarieven scheepvaart 2005 * Enquête 2010 varen doe je samen knooppuntenboekjes * Historische waterwegen van Zuid-Holland op tv: Zuid-Hollands Welvaren * Provincie Zuid-Holland: uitsterfbeleid ligplaatsen * Wat zijn de mogelijkheden om een tjalk 13 km per uur te laten varen? * Is zwavelvrije gasolie schadelijk voor de motor? * Licht aan boord * Zonnepanelen: De plaats van de accu * Zelfdoen / professioneel Veiligheidsnormen * Samenvatting regelgeving * Waar stellen we de accu’s op * Hoe mechanisch / elektrisch * Ventilatie

Info 20M nummer 54
Juli/Augustus 2010
(2,3 Mb)

Inhoud: AIS toch verplicht? * CCR Besluit AIS protocol * Ingezonden brief: Shiptron over AIS * Symposium AIS 4 september 2010 * Goede registratie essentieel voor veiligheid watersport * Roepletterlijst op internet * Binnenvaartreglement gewijzigd * Klein vaarbewijs bij doofheid aan een oor en bewegingsbeperkingen * Alcoholpromillage voor schippers verlaagd * Ontzegging vaarbevoegdheid bij onverantwoord gedrag * Regeling snelle motorboten gewijzigd * Nieuw: reglement scheepvaartpersoneel op de Rijn * Bevordering zij-instromers en nieuwe werknemers * BTW-heffing op beroepsexamens en beroepsproducten * Concept Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 * Nationaal water, wonen & ruimte congres 2010 * Uitbreiden ligplaatsen en afzetplaatsen * Boek: herbestemming van historische stadshavens * Richtlijn walstroom binnenvaart: walstroom verplicht? * Wijziging subsidieregeling riolering woonboten * Elektriciteit van de zon deel 3: de accu * De accu in de installatie * De werking * De constructie * Soorten * Kiezen naar toepassing en budget * Veilig werken * Onderhoud * Tips

Info 20M nummer 53
Mei/Juni 2010
(1,7 Mb)

In verband met vakanties een special over demperplaten. De demperplaat zit in het vliegwiel van de motor en heeft de taak om de versnellingen ten gevolge van de verbrandingen gedempt over te brengen op de tandwielen van de keerkoppeling. Inhoud: Waarom demperplaten * Ratelen * Herkennen van demperplaatschade * Weinig standaard * Levensduur * Doe het zelf * Vliegwielhuis * Welke demperplaat * Motorkoppel of draaimoment * Relatie koppel en vermogen * Gebruikt vermogen * Prestatiediagram * Draairichting * In Nederland beschikbare demperplaten * Borg & Beck demperplaat met veren * Vulkan demperplaten * Intermezzo * Centaflex DS demperplaat * R & D demperplaten * Monteren * Nieuwe massaring met 3 montage mogelijkheden.

Info 20M nummer 52
April 2010
(1 Mb)

Inhoud: Frank van Nieuwburg onderscheiden door Scouting Nederland * FONV onderdak in Scheepvaartmuseum * Aantallen afgegeven diploma's vanuit de VAMEX * AIS nieuws Nieuwe havenverordening in Rotterdam Walstroom verplicht? * Verbod gebruik hoofdmotor * Verplichting gebruik schone motoren * Het gebruik van spudpalen * Woonschepen in Rotterdam * Elektriciteit van de zon. Deel 2 de regelaar * Gemiddelde Dag opbrengst * Rekenen met piekvermogen * Prijskaartje * De regelaar, plaats in het systeem * Spanningsbewaking * Laadstroom bewaking, gecontroleerd gassen * Principe van de regelaar, soorten regelaar * MPPT regelaar, serie of shuntregelaar * Eisen aan een regelaar, overwegingen.

Info 20M nummer 51
Maart 2010
(0,8 Mb)

Inhoud: Certificaat van onderzoek, vragen beantwoordt door EFM * Rapport OCW belemmerende regelgeving voor mobiel erfgoed * Beschikbaar studiemateriaal Groot Pleziervaartbewijs * Gewijzigd examenprogramma en erkende diploma's en opleidingen die vrijstelling geven voor het klein
vaarbewijs * Boetebedragen per 1 januari 2010 * Brandblussers voor binnenschepen met onvoldoende schuim in de handel * Publicatie asbestonderzoek * Concept wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit voor jachthavens gepubliceerd * Zonnepanelen, toepassing en gebruik * Voor en nadelen * Werking * Rendement en prijs per Wattpiek uitrekenen * Soorten zonnepanelen * Spectrale respons en conclusie.

Info 20M nummer 50
Februari 2010
(6,6 Mb)

Inhoud: De gasverhalen 1 t/m 8 aangevuld met deel 9 'Controles door een expert' * Inleiding * Begrippen * Feiten * Vermoedens * Meningen *. Conclusies * Aanbevelingen * Reparaties * Noodzakelijke reparaties en wezenlijke gebreken * Gebrek * Noodzakelijk * Wezenlijk * Verbeteringen * Testen door een specialist * Door een specialist uit te voeren werkzaamheden * Sterktebeproeving * Deugdelijkheidstest * Voorbeeld procedureblad * Voorbereidende werkzaamheden * Benodigde materialen * Werkzaamheden op locatie * Dichtheidsproef en afblazen reduceer * Voorbeeld procedureblad * Voorbereidende werkzaamheden * Benodigde materialen * Werkzaamheden op locatie * Testprocedure reduceer, werkdruk, sluitdruk, capaciteitstest, afblaasbeveiliging * Voorbeeld procedureblad reduceertest * Testprocedure toestellen * Voorbeeld procedureblad toesteltest * Andere metingen * Meetblokje * Meting thermokoppel belast en onbelast * Meten leidingverlies * Nog een paar opmerkingen * Elektrische ontstekingsbronnen * Eigenaars handleiding * Instructies die in de handleiding moeten staan * Flessen * Installatie * Reparaties * Toestellen * EU richtlijn 82-714-EEG Keuring, beproeving en attest * Artikel 14.13 Keuring * Artikel 14.14 Beproevingen * Artikel 14.15 Attest * Aanvullingen en correcties.

Info 20M nummer 49
Januari 2010
(0,7 Mb)

Inhoud: Wijziging tarieven binnenvaart per januari 2010 * Handhaving Binnenvaartwet * Binnenvaartregeling verbeterd en aangevuld * Binnenvaartregeling per 1 januari 2010 gewijzigd * 15 maart 2010 eerste theorie-examen Groot Motorschip * Wijzigingen groot vaarbewijs examens * Enkele boetebedragen Binnenvaartwet pleziervaart 2010 * AIS subsidieregeling ook in Duitsland van start * Eindresultaten enquête Varen doe je samen! * Nieuwe waterwet vanaf 22 december 2009 van kracht * Deel 8 Gas aan Boord: Meten is weten? * Begrippen * Kiezen van een testset * In de handel verkrijgbaar * Zelfbouw van een testset * Universele aansluitset * Bruikbare pompjes.

Info 20M nummer 48
December 2009
(0,7 Mb)

Inhoud: Klein Vaarbewijs en ICC straks op een handzame pas * Rijkswaterstaat op volle kracht verder na Spiegeldag vaarweggebruikers 2009 * Vernieuwde website Varen doe je samen in de lucht * IVW draagt vergunningverlening binnenvaartschepen over * IVW besteedt deel scheepskeuringen uit aan Register Holland * Modernisering van het monumentenbeleid * Nieuwsbrief scheepsarcheologisch nieuws * Drijvende woningen en de bouwregelgeving * Afvalstoffenwet * Nieuw boek Jan Kooijman * Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS * SenterNovem per 1 januari 2010 onderdeel van Agentschap NL * Zeeschepen aan kade verplicht op schone brandstof * Verburg ziet af van watersportbijdrage * Denk mee over de toekomst van watersport in 2025 * Waterskiërs, wakeboarders, kanoërs en gehandicaptenzeilers samen in Verbond * Samenwerking kanoërs, waterskiërs en wakeboarders in verbond bekrachtigd * Gasverhaal deel 7 met als titel "Gedrag, controleren en testen". Een goed aangelegd en getest gassysteem is veilig te noemen. Toch gebeuren er af en toe ongelukken mee maar gelukkig ligt het aantal ervan in het pro mille bereik. Gezien het aantal gebruikers is het zeer veilig. De veiligheid ervan kan geoptimaliseerd worden door het consequent doorvoeren van drie procedures: veilig gedrag, controle door de gebruiker en testen door een vakkundig en daartoe bevoegd persoon (minimaal 1 keer per 3 jaar). Voor de gebruiker is er zoveel informatie in deze serie gasverhalen verwerkt dat hij na bestudering ervan in staat is om de kwaliteit van zijn gassysteem te beoordelen. Als het nodig is kan er het een en ander worden aangepast voordat er een keuring wordt uitgevoerd.

Info 20M nummer 47
November 2009
Januari 2014
(3,3 Mb)

Janneke is van een welverdiende vakantie genieten. Daarom een special met als titel: "Blokrevisie" over het reviseren van binnenbeslagblokken. Dit deel is nummer 2 van de serie "Blokboek". Deel 1, 3 en 4 komen uit in 2014.
Inhoud: Restaureren of verantwoord repareren * Stappenplan repareren binnen beslagblok * Voorbeeld van een tuiglijst * Ophangingsmogelijkheden binnenbeslag blokken * Wrijvingsweerstand * Tekeningen maken * Schuurmal en boormal maken * Boorhulpjes * Freesmal * Potboren en dieptemaat * Het houten huis maken; aftekenen * Zagen en schuren * Frezen van de keel * Afronding en ruimte voor de strippen frezen * Potgaten boren en glad schuren * De montage van de draadeinden met halfhoge moeren * Neuten aanbrengen * asgaten ruimen en conserveren van het hout * Conserveren ijzerwerk en poedercoaten.

Info 20M nummer 46
Oktober 2009
(0,5 Mb)

Inhoud: Van Groot Vaarbewijs naar het Groot Pleziervaartbewijs * Voor- en nadelen van dubbelen van stalen binnenvaartschepen * Boek: Erfgoedbalans 2009 * Kentekenregistratie van pleziervaartuigen * Inland AIS transponders voor grote pleziervaartuigen * Het Scheepsafvalstoffenverdrag en grote pleziervaartuigen en Gas aan boord deel 6: Gasverbruikstoestellen * Inleiding * Twee soorten gasverbruikstoestellen: a handbestuurd, b automatisch * Een kwestie van dimensioneren * Gedeeltelijk voorgemengde branders * Geheel voorgemengde branders * We gaan rekenen * Een klein jacht - Een groot jacht * Maximum afgifte gasflessen in kg/u/fles * Maximale gasafgifte van een reduceer * Diameter van leidingen * Ventilatie * Ook mensen * Ventilatie handbediende gasverbruikstoestellen * Verbrandingslucht * Goede verbranding * Nog een paar opmerkingen * Gesloten gasverbruikstoestellen * De absorptiekoelkast * De kringloop van het koelmiddel * Moderne gasgeiser * Gepaste warmwatertemperatuur * Bewust omgaan met water * Nog een paar opmerkingen over verbrandingstoestellen * Opmerkingen over lucht aan- en afvoer * Uit NEN en ISO 10239 (februari 2008) is in dit verhaal behandeld * Checklist 6.

Info 20M nummer 45
September 2009 (1,1 Mb)
(Versie 2)

Inhoud: Symposium Klassieke Schepenbeurs 2009 gaat niet door * Veiligheid op ruim vaarwater * Toekomstvisie watersportrecreatie 2025 in de maak * Nieuwe organisatiestructuur IVW * Inland AIS-transponder Pilot en Subsidieregeling * Doel van de AIS pilot met 895 schepen * Scheepsafvalstoffenverdrag * Syposium Scheepvaartafvalstoffenverdrag * Scheepsafvalstoffenverdrag: voor wie gelden de bepalingen * Lozingsverbod voor passagiersschepen * Is de gasslang goed geperst * Gas Aan Boord deel 5 ‘De Leidingen’ * Keuze van het materiaal * Verbindingen * Afdichten van verbindingen * Ondersteunen van leidingen * Checklist deel 5

Info 20M nummer 44
Juli/Augustus 2009 (0,8 Mb)

Inhoud: Aanwijzing exameninstellingen Binnenvaartwet * Examenreglementen en examenprogramma's vaarbewijzen * Tarieven VAMEX theorie en praktijkexamen Groot Motorschip bekend * Examen CWO Groot Motorschip * Overgangsregeling Groot Pleziervaartbewijs * Aanvragen Groot Pleziervaartbewijs * Verschil van mening tussen keuringsbureau en eigenaar schip * EasyRules: nieuwe internetapplicatie voor wet- en regelgeving van IVW * Richtlijn voor strafvordering tarieflijst waterzaken binnenvaart * 10e wijzigingsbesluit BPR en andere reglementen gepubliceerd * Vaarwijzer nieuwsbrief * Onderzoek Rijkswaterstaat onder de beroepsvaart en recreatievaart * Proef informatieborden bij Krammer Jachtensluis * Vragen over de vaarweg? * Uitnodiging Spiegeldag * RWS stelt ‘Boeienspel’ online beschikbaar * Reduceren op de wand met beveiligingen * Inleiding * Systeem 2 Reduceer op de wand * Verschillende aansluitingen hogedrukslang * Truma Secumotion systeem * Truma Duocomfort * Truma Duomatic * Opmerkingen

Info 20M nummer 43
Mei/Juni 2009 (1,6 Mb)

Inhoud: In memoriam: Aat van der Giessen * Paul van Ommen: nieuwe voorzitter FONV commissie wet- en regelgeving * Afscheid van de oude voorzitter van de FONV commissie wet- en regelgeving * Voortgang rondom het Blauwfonds * België pas marifoonplicht voor Nederlandse schepen aan * Nieuwe website voor officiële overheidspublicaties * TV programma's: varen als toen * Voortgang hoofdstuk 19 * Binnenvaartregeling gepubliceerd * Uitspraak van de rechter over het gebruik van normen in Nederlandse wetgeving * Compleet verhaal over het certificaat van onderzoek voor pleziervaartuigen na 1 juli 2009 * Compleet verhaal over de vaarbewijzen voor pleziervaartuigen op de Nederlandse wateren na 1 juli 2009 * Gas aan boord deel 3 * Drukregelaars * Gasslang

Info 20M nummer 42
Maart/April 2009 (1,2 Mb)

Inhoud: Binnenvaartwet per 1 juli 2009 van kracht * Binnenvaartbesluit gepubliceerd * Moeten woonschepen en woonarken een certificaat van onderzoek? * Kan ik zonder certificaat van onderzoek naar het buitenland? * Wijziging examens groot vaarbewijs * Groot pleziervaartbewijs * Officiële boetebedragen voor vaarbewijzen, certificaten en lozingen * Illegaal lozen toiletwater kost 135 euro * Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven * Knooppuntenboekjes Varen doe je samen! nu ook online * Gas aan boord deel 2, fles inhoud, hoeveel gas kan ik uit de fles halen en de gasbun of flessenkast

Info 20M nummer 41
Januari/Februari 2009 (1,3 Mb)

Inhoud: Wijziging tarieven Binnenvaart per januari 2009 * Groot pleziervaartbewijs * Binnenvaartwet 3 februari 2009 behandeld * SP actieplan voor de kleine binnenvaart * Invoering AIS-transponders aan boord van binnenschepen * Hoofdstuk 19 naar Brussel * Reacties op de Modernisering van de Monumentenzorg * Blauwfonds Recreatievaart: Vaarbelasting in een nieuw jasje! * Rapport: gebruik van koolteer in de binnenvaart * In memoriam: Johan Groenewold * Gas aan boord deel 1 met: * Wettelijke eisen * Welk gas * De gasfles * Afkeur metalen gasfles * Keuren kunststofflessen * Checklist ‘Gas aan boord’ deel 1

Info 20M nummer 40
December 2008 (0,8 Mb)

Inhoud: Invoering Binnenvaartwet uitgesteld! * Klaarblijkelijk gevaar * Keuringen van gasinstallaties * Examinatoren CWO Groot Motorschip * Voorlichting opleiding CWO Groot Motorschip en groot pleziervaarbewijs * Nieuwe tarieven groot vaarbewijs in 2009 * Terugblik symposia FONV Klassieke Schepenbeurs * Visiedocument Modernisering Monumentenzorg * Rapport: Een goede toekomst voor het kleine schip * Alcoholpromillage voor schippers verlaagd * Bedrijfsbeëindiging Expertisebureau Bos * Brochure: Wet- en regelgeving voor sportverenigingen * Carterdampcondensor 400 uur ervaringtest * Reparatie Rutland 503 windmolen

Info 20M nummer 39
November 2008 (2 Mb)

Inhoud: 'Special FONV symposia Klassieke Schepenbeurs': Inleiding Symposium Enkhuizen; "Is het varend erfgoed wel te behouden?" * Certificaten van onderzoek voor grote pleziervaart cf de Binnenvaartwet * Hoofdstuk 19 (historische schepen) van de Europese richtlijn en de toepassing op Europees niveau * Stichting Ligplaatsen Zuid-Holland als voorbeeld voor andere provincies * Ontwikkelingen in het (denken over) de financiering van Erfgoed * Varend Erfgoed en gebiedsgerichte monumentenzorg * De rol van varend erfgoed in stads- en dorpsgezicht * Beperkt groot vaarbewijs en het diploma Groot Motorschip * Liggen of varen. Een presentatie van de Werkgroep Havens & Ligplaatsen * Samenspel tussen beroepsvaart en recreatievaart * Wat doet de FONV commissie wet- en regelgeving en wat hebben we bereikt? * FAQ's: Certificaten voor schepen in de pleziervaart * Aanbod "Examentraining groot motorschip" voor € 5,00 * Marifoon in België verplicht vanaf 2009 * Overzicht internetlinks.

Info 20M nummer 38
September 2008 (0,9 Mb)
Inhoud: Binnenvaartregeling * Aankondiging FONV symposium tijdens de Klassieke Schepenbeurs * Nieuwe boekjes Varen doe je samen! * Denk mee over de vaarweg * Website Klassieke Schepen vernieuwd * Roest van binnen uit. Een onderschat probleem * Betimmeringsconstructies en condens * Beschermingsmethoden * Walstroom 3. Systeem met scheidingstransformator * Fusecontrol * Transformatoren * De scheidingstransformator * Softstart * Selectieve aardlekschakelaar * Hoofdverdeling * Schipper mogen we zwemmen in de haven? * Zwerfstroom is een onzichtbaar gevaar! * Zwerfstroom * Aardingssystemen * TT stelsel * TN stelsels * Veroudering * De mens als weerstand * Waarschuwing.
Info 20M nummer 37
Juni/Juli 2008 (1,5 Mb)

Inhoud: * Wijzigingen CWO Groot Motorschip * Wijzigingen op klein vaarbewijs gebied * Consultatie maritieme communicatie examens * Rode gasolie, anders dan via het register * Symposium AIS en de pleziervaart * Rijkswaterstaat lanceert Spiegelnet voor vaarweggebruikers * Minister Plasterk reikt restauratiesubsidies uit * De "Groepletter" * De "Groepletter" deel 2 * Walstroom deel 2 * Installatie zonder scheidingstransformator * Scheidingsdiode * Aardlekschakelaar * Aarde wel of niet aan het schip.

Info 20M nummer 36
April/Mei 2008 (1,0 Mb)
Inhoud: * Lozingsverbod pleziervaart * Lozingsverbod woonschepen * De toekomst * Andere onderwerpen die met lozingen te maken hebben * Rode diesel voor historische schepen * Certificaat van Onderzoek voor LBT 100? * Opleiding CWO Groot motorschip * Reactie staatssecretaris over de tarieven binnenvaart 2008 * Historische stoomtreinen gered van ondergang * Walstroom 1, Aarde aan het schip of niet? * De walaansluiting * Testen walaansluiting * Het verlengsnoer.
Info 20M nummer 35
Maart 2008 (1,3 Mb)
Inhoud: * Officiële reactie op de zienswijze Binnenvaartbesluit Pleziervaart * CvO niet voor pleziervaart korter dan 20 m? * Het beperkt groot vaarbewijs voor de pleziervaart * Nederlands voorstel hoofdstuk 19 * Voor welke schepen is hoofdstuk 19 bedoeld? * Wat als een schip wel onder hoofdstuk 19 valt? * Enkele misverstanden rondom hoofdstuk 19 * Andere hardnekkige misverstanden * 1, 2 of geen marifoon? * Afvalstoffenverdrag * Tweede kamer op de bres voor historische stoomtreinen * Huiddoorvoeren en afsluiters * Leidingmateriaal * Huidaansluiting en doorvoeren * Uitvoeringsvormen * Bereikbaarheid * Spanningsvereffening * De plugkraan * De schuif- of peetsafsluiter * De kogelafsluiter * Aanbevelingen * Links.
Info 20M nummer 34
Februari 2008 (0,8 Mb)
Inhoud: * Wijziging tarieven binnenvaart per januari 2008 * Meetbrieven * Onderzoek binnenvaart * Vaardocumenten binnenvaart * De tarieven in 2009 * Zienswijze binnenvaartbesluit pleziervaart * Tijdlijn Binnenvaartwet * Rectificatie 'Criteria overbodig' in de Bokkepoot * Voortgang hoofdstuk 19 * Aanvragen diploma Gms voor bezitters van MBL, Groot Vaarbewijs en beroepsvaartdiploma('s) * Wanneer worden binnengekomen (complete) aanvragen afgehandeld? * Aanvragen diploma alleen op basis van ervaring * Tweede opleidingsbijeenkomst CWO Groot Motorschip * Meer mogelijkheden om examen klein vaarbewijs te doen * Spudpalen gelijk aan ankeren * Houtteer mag weer * Inleiding * Gebruik van houtteer (pix liquida) op historische houten schepen * Productie en historie * Tegenwoordig gebruik op schepen * Conserveren van hout * Schadelijkheid van teren voor de menselijke gezondheid * Eisen t.a.v verduurzamingsproducten * Conclusies bij behandeling houten schepen met houtteer * Bronnen * Carter ontluchting * Inleiding * Blow-by gas; Open Crenkcase Ventilation (OCV) * Verbeterde ventilatie * Rechtstreeks naar het inlaatspruitstuk * Gesloten carterventilatie (CCV) * Filtersystemen * Tenslotte * Bronnen.
Info 20M nummer 33
Januari 2008 (3,85 Mb)
Inhoud: 'Special' over het maken van scheepsluiken door Simon J. de Waard. HET SYSTEEM met: * Scholen * Het hout * Sponningen * Waterhol - regengoot - waterlijst - afdruipgroef * Klampen * Luikenboutjes * Ringetjes * Oliepapier * Presenningband * Spijkertjes * Verzegelkleppen en pennen * Afwerking * De afwerking aan boord * Merken van luiken en merkels *. SCHEEPSLUIKENBOUW met: * Het hout * Plato-hout instructie * Waterhol - regengoot - waterlijst - afdruipgroef * Klampen * Luikenboutjes * Ringetjes * Assemblage * Presenningband en spijkertjes * Afwerking * Verzegelpennen en kleppen * Transport * De afwerking aan boord.
Info 20M nummer 32
November/December 2007 (0,7 Mb)
Inhoud: * Voorlichting grote pleziervaart * Ontwikkelingen m.b.t. de Binnenvaartwet * Invoeringswet Binnenvaartwet * Inspraakmogelijkheid Binnenvaartbesluit * Invulling H19 historische schepen in de Europese richtlijn * Nederlandse zienswijze * Wijziging wetgeving m.b.t. de patenten op de Rijn * Wijziging marifoonvergunningen in 2008 * Alsnog GMDSS examens 'oude stijl' in 2008 * Varen doe je samen * Veilig varen op de IJssel doen we samen * Inland-AIS apparatuur * CCR: Officieel scheepsnummer wordt ENI-nummer * BICS: Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem * Effecten biologische toevoegingen aan de brandstof * De gevolgen voor ingelamineerde brandstoftanks.
Info 20M nummer 31
Oktober 2007 (1,4 Mb)

Inhoud: * Binnenvaartwet nu ook in de 1e kamer aangenomen * Examen GMDSS module B nieuws * Exameneisen Theoretische Kustnavigatie aangepast * Examens klein vaarbewijs nu ook in Dordrecht * Groot Vaarbewijs en CWO Groot Motorschip * Klassieke Schepenbeurs 2007 * Je loopt het een keer op. Een verhaal over een brandstoftankrevisie * 36 presentaties in PDF op CD. Henk gaf arenlang cursussen en lezingen. De handouts ervan zijn gebundeld.

LET OP! De CD is niet meer verkrijgbaar!

Info 20M nummer 30
Augustus/September 2007 (0,8 Mb)
Inhoud: * Kosten van een certificaat van onderzoek * Ontwikkelingen Binnenvaartwet * Ontwikkelingen Klein Vaarbewijs * Ontwikkelingen Scheepvaartverkeerswet * Besluit gegevens scheepvaart 2007 * Zwavelarme brandstof voor zeeschepen Noordzee * Lekkend propaangas oorzaak explosie klipper * Zeekadetkorps Nederland zomerkamp 2007 * Hassailt 2007 * Zelf luiken maken * Bijeenkomst opleiding CWO Groot motorschip * Hoe wordt je CWO Groot motorschip instructeur? * Hoe wordt je CWO Groot motorschip examinator? * Vervolg vereenvoudiging marifoonvergunningen * Europese richtlijn pleziervaartuigen 94/25/EG.
Info 20M nummer 29
Juni/Juli 2007 (1,1 Mb)

Inhoud: * Passagiersschip of pleziervaartuig? * Vaarbewijzen nu en straks * Voortgang CWO Groot Motorschip * Wijziging vergunning voor maritieme communicatie * RIS voor pleziervaart langer dan 20 m * Rijnvaartnieuws van de CCR: zwavel in brandstof, AIS en vaardiploma's * Meetgegevens van voorbij varende binnenschepen op de Waal voor Nijmegen * Kijken is niet hetzelfde als zien * Veroudering van rubber * Veroudering van kunststoffen * Een ervaring met schoenzolen * Veroudering van accu's.

Info 20M nummer 28
April/Mei 2007 (0,7 Mb)

Inhoud: * Voortgang Binnenvaartwet * Voortgang Europese richtlijn hoofdstuk 19 * Voortgang CWO Groot Motorschip * EMH congres 2007 * Discussie-dag tradionaliteit * Restauratiebeurs 2007 * Zwavelvrije diesel smeert beter dan zwavelhoudende * Spiegel der Zeilvaart april 2007 * Nieuw beleidsplan voor het IJsselmeer * "Brandstof onderhoud" met: * Een rondje diesel * Dieselbacterie * Vacuümmeter * De fabel over condensatie in de brandstoftank * Geleverd water * Lekkende vulopening * De ontluchtingsleiding * De brandstof niveau zender * De brandstoftank * Brandstof dialyse.

Info 20M nummer 27
Maart 2007 (2,5 Mb)

Inhoud: * Zelf maken van matrashaken * Isoleren van de droge uitlaat. Deel 2 Kijken bij anderen; Glaswolband - Isolatie plus afdekking - Afneembare en inspecteerbare isolatie * De brandstofkwaliteit - Gasolie - Diesel - PPO - Biodiesel - EN590 - Wat is de juiste brandstof voor uw motor? * Tekening van de BOBflens en een centersjabloon.

Info 20M nummer 26
Februari 2007 (2,5 Mb)

Inhoud: * Aanvragen diploma CWO Groot motorschip * CWO-secretariaat * Machtiging Boot Leiding M3 * Opleiding CWO Groot motorschip * Oproep aan CWO-instructeurs met groot vaarbewijs! * Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit * Certificaat van onderzoek * Al een BOB systeem? * Isoleren van de droge uitlaat. Deel 1

Info 20M nummer 25
Januari 2007 (1,9 Mb)

Inhoud: * Wijziging tarieven binnenvaart per 1 januari 2007 * Examen kennis Rijn per 1 januari 2007 * Wijzigingen rondom de exameninstelling klein vaarbewijs per 1 januari 2007 * CWO groot motorschip * Wat betekent CWO? * Welke disciplines heeft de CWO nog meer? * Europese richtlijn voor de binnenvaart * Intrekking Europese richtlijn 82/714/EEG * Voor welke schepen gaat de richtlijn 2006/87/EG gelden? * Droge uitlaat deel 3 * Brandstoftank deel 1

Info 20M nummer 24
November 2006 (1,5 Mb)

Inhoud: Voorwoord * Ontwikkelingen Binnenvaartwet * Ontwikkelingen Europese richtlijn voor de binnenvaart * Ontwikkelingen vaarbewijzen * Klein vaarbewijs * Groot vaarbewijs * Rijnpatent * Introductie technische eisen Scouting * Werkgroep wachtschepen * Impressie klassieke schepenbeurs * Waar moet een pleziervaartuig langer dan 20 meter nu aan voldoen? * Droge uitlaat deel 2 * Bescherming van het milieu * Convenant binnenvaart november 2006 * Geluid en gehoorbescherming

Info 20M nummer 23
Oktober 2006 (1,6 Mb)

Inhoud: Voorwoord * Wat staat er anno 2006 in de Binnenschepenwet? * Certificaat van Onderzoek op basis van de huidige Binnenschepenwet * Vaarbewijzen op basis van de huidige Binnenschepenwet * Klein vaarbewijs * Groot vaarbewijs * Zeilbewijs * Persberichten - Marifoon voor pleziervaart vergunning vrij - Kamervragen over duur vaarbewijs - Gasexplosie schip Medemblik * Testen thermische beveiliging * De droge uitlaat deel 1

Info 20M nummer 22
September 2006 (2 Mb)

Inhoud: Voorwoord * Even voorstellen * Uitgangspunten * Waar zijn de volledige wetteksten verkrijgbaar * Inleiding Binnenvaartwet * Inleiding Europese richtlijn voor de binnenvaart * Certificaat van onderzoek op basis van het ROSR * Impressie Nationaal Water Kamp Scouting Nederland * Impressie zomerreünie LVBHB * Het voorkomen van (CO) vergiftiging

  

Terug naar het begin